Pojišťovna MetLife zařazena na seznam zodpovědných investorů Akcie

Akcie pojišťovny MetLife byly zařazeny na seznam FTSE4Good Index, který shromažďuje společnosti obchodující na burze, jež zastávají pevné zásady v oblasti ochrany životního prostředí a společenské zodpovědnosti (ESG).

„Začlenění společnosti MetLife do indexu FTSE4Good odráží náš dlouhodobý závazek zachovávat účinně a udržitelně zásady ESG,“ okomentoval situaci Tim Ring, Chief Sustainability Officer MetLife. hlavní ředitel pro udržitelnost. „To, jakým způsobem řídíme naše investice a snažíme se řešit problémy spojené s životním prostředím, stejně jako snaha o zlepšení finančního zdraví nám pomáhají dosáhnout našeho cíle a zvýšit vliv, který máme na společnost.“

Jednotlivé společnosti jsou v rámci FTSE indexu posuzovány v několika ohledech. Mezi společnostmi poskytujícími životní pojištění dosáhla pojišťovna MetLife vysoce nadprůměrných výsledků, vysoko se umístila i v konkurenci finančních institucí. Nejvyšší hodnocení přitom MetLife získala za aktivity spojené s ochranou životního prostředí.

MetLife je známá svým dlouhodobým zájem o ekologické aktivity. V roce 2018 investovala více než miliardu dolarů do nejrůznějších „zelených“ iniciativ, v rámci svého investičního portfolia vlastní například nemovitosti s certifikací LEED nebo solární a větrné elektrárny.

Informace pro editory

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top deseti nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. MetLife Europe d.a.c. je dceřinou společností MetLife, Inc., která vznikla již v roce 1868 a v současnosti spravuje pojistky 100 milionů klientů ve více než 40 zemích světa. Široká produktová nabídka zahrnuje zejména investiční životní pojištění, úrazové pojištění, speciální druhy pojištění pro ženy nebo děti či zaměstnanecké benefity.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Marcela Štefcová
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1