Pojišťovna MetLife spouští novou verzi produktu Garde

Pojišťovna MetLife pokračuje v inovacích svých produktů a ke 2. listopadu uvádí na trh novou verzi oblíbeného produktu Garde – Garde 6.0. Ten navazuje na produktovou řadu Garde, ovšem přináší několik významných novinek a aktualizací v oblasti připojištění či investiční podoby pojištění. Produkt budou nabízet nezávislí pojišťovací agenti.

Produkt Garde 6.0 je další z úspěšné produktové řady Garde, který přináší oproti předchozí generaci řadu novinek a nabízí klientům ještě výhodnější pojistné podmínky na míru jejich potřebám. Pojištění je možné sjednat ve dvou variantách – jako čistě rizikové nebo jako investiční rezervotvorné pojištění, v rámci nějž je část pojistného investována, a vytváří tak kapitálovou rezervu. Garde 6.0 je velmi flexibilní a nabízí klientům možnost vybírat si z řady připojištění, které je možné navzájem kombinovat. K novinkám patří např. připojištění závažných mužských či ženských onemocnění zaměřující se na onkologická onemocnění reprodukční soustavy, či připojištění horních končetin, které je určené zejména lidem, pro něž zranění rukou může znamenat zásadní komplikaci při výkonu jejich povolání, tedy např. pro hudebníky, ilustrátory, chirurgy atd.

„Produktová řada Garde je na trhu už dlouho, takže naši klienti ji velmi dobře znají a spojují si ji s kvalitou a flexibilitou. Zakládáme si na tom, že vycházíme vstříc individuálním potřebám každého jednotlivého klienta a uzpůsobujeme produkt přímo jemu na míru. To je zároveň důvod, proč jednotlivé produktové řady neustále vylepšujeme a přizpůsobujeme aktuální poptávce. Přejeme si totiž našim klientům zajistit maximální možnou pojistnou ochranu, a to produktem, jehož funkce skutečně využijí,“ vysvětluje Miroslav Pechr, Head of Independent Brokers. 

Vedle nových připojištění byla u produktu aktualizována také nabídka těch stávajících. Například v případě oblíbeného připojištění Trvalých následků úrazu byla navýšena progrese plnění a upravena oceňovací tabulka diagnóz, v případě připojištění Doba nezbytné léčby úrazu byla kompletně přepracována oceňovací tabulka a na jejím základě se nyní automaticky vyplácí plnění za maximální dobu léčby. Došlo také k odstranění některých výluk, například na HIV. Pojistná ochrana byla výrazně posílena v rámci specializovaného připojištění Pro ženy, které nyní nabízí pojistnou ochranu až u 17 vrozených onemocnění dítěte a zároveň vyplácí plnění za jakoukoli metodu asistované reprodukce bez omezení počtu podstoupených cyklů.

„Nezapomínáme ani na děti. V rámci bonusů Garde 6.0 nově nabízíme všem dětem dvojnásobné plnění z připojištění Trvalých následků úrazu, připojištění Doby nezbytné léčby a připojištění Horních končetin v případě úrazu během státem schválených prázdnin,“ doplňuje Miroslav Pechr.

MetLife svým klientům nabízí rozsáhlou nabídku slev a odměn zejména za zdravý životní styl. V rámci programu MetLife Fair mohou klienti se zodpovědným přístupem k vlastnímu zdraví dosáhnout až na 37% slevu na pojistném. Nárok na ni mají lidé vykonávající méně rizikové povolání, nekuřáci, dárci krve, lidé docházející na pravidelné prohlídky k praktickému lékaři a nově i lidé docházející na pravidelné kontroly ke specialistům a věnující se prevenci rakoviny tlustého střeva. Noví klienti navíc mohou nyní využít speciální akce na navýšení pojistného plnění. Pokud se klient rozhodne uzavřít životní pojištění Garde 6.0, získá nárok na 20% navýšení plnění v případě pojistné události po celou dobu trvání smlouvy u připojištění Trvalých následků úrazu, Závažných onemocnění, Invalitidy a u balíčku Úvěrové asistence.

O společnosti MetLife

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top deseti nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. MetLife Europe d.a.c. je dceřinou společností MetLife, Inc., která vznikla již v roce 1868 a v současnosti spravuje pojistky 100 milionů klientů ve více než 40 zemích světa. Široká produktová nabídka zahrnuje zejména investiční životní pojištění, úrazové pojištění, speciální druhy pojištění pro ženy nebo děti či zaměstnanecké benefity.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Markéta Damková
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1