Pojistit je dnes možné i nemoci ledvin nebo komplikace cukrovky

Druhý čtvrtek v březnu je již tradičně věnovaný jednomu z našich životně důležitých orgánů – ledvinám. Světový den ledvin, který letos připadá na 9. března, vyhlásila Mezinárodní federace pro nemoci ledvin společně s Mezinárodní nefrologickou společností. Cílem tohoto dne, a s ním spojené kampaně, je upozornit na alarmující fakt, že 10 až 15 % světové populace trpí některou z vážných nemocí ledvin. V České republice se s chronickým onemocněním ledvin léčí každý desátý člověk. Málokdo ale ví, že na nemoci ledvin existuje i pojištění, které sice nepříznivou lékařskou diagnózu nezvrátí, ale pomůže pacientovi alespoň zajistit lepší podmínky při jeho léčbě.

„Naše pojištění závažných onemocnění zahrnuje 40 diagnóz včetně transplantace ledvin či terminální fáze selhávání ledvin, kdy pacient podstupuje trvalou dialýzu. Peníze obdrží pojištěný buď v době, kdy pravidelnou dialýzu zahajuje, nebo kdy se dostává na čekací listinu pro transplantaci,“ vysvětluje analytička produktového oddělení pojišťovny MetLife Eliška Nechanická Březinová.

Ročně se v České republice provede zhruba 500 transplantací ledvin. Jedna taková transplantace, včetně operace, hospitalizace a nového orgánu, stojí zdravotní pojišťovnu téměř 530 tisíc korun. Na konci roku 2022 bylo na čekací listině 661 pacientů, kteří se zákroku dočkají průměrně za jeden a půl roku. Dalších 11 000 českých pacientů pravidelně podstupuje hemodialýzu, tu provádí 114 středisek v ČR. Tato střediska za rok provedou celkem více než 887 tisíc dialýz, přičemž za roční péči o jednoho trvale dialyzovaného pacienta uhradí zdravotní pojišťovna částku převyšující 831 tisíc korun.

K těmto vážným stavům by ale nemuselo v některých případech vůbec dojít: stačilo by, kdyby lidé více dbali na prevenci a nechali si ledviny vyšetřit, nebo si minimálně nechali změřit u praktického lékaře tlak či hladinu cukru v krvi. Nemoci ledvin jdou totiž ruku v ruce s dalšími zdravotními neduhy – například hypertenzí, jinými chorobami srdce a cév nebo diabetem.

„Z našich hlášení pojistných událostí vyplývá, že onemocnění ledvin jsou často přidruženou diagnózou dalšího onemocnění, zejména cukrovky. I toto riziko umíme ošetřit připojištěním závažných komplikací cukrovky, mezi které mimo jiných patří diabetická nefropatie. Pokud má pacient v důsledku cukrovky nezvratné poškození cév v ledvinách nebo trpí úplným selháním ledvin, které vyžaduje pravidelnou dialýzu, poskytujeme pojistné plnění i z tohoto speciálního pojištění. Třeba na to, aby měl pokryty své finanční závazky v době pobytu v nemocnici nebo v dlouhodobější pracovní neschopnosti,“ dodává Eliška Nechanická Březinová.

Světový den ledvin apeluje na populaci, aby nebrala rizika onemocnění tohoto párového orgánu na lehkou váhu. Zákeřné na nemocích ledvin je totiž to, že většinou nebolí, a proto o tom, že s nimi není něco v pořádku, řada pacientů ani neví. Případným varovným příznakům pak lidé často nevěnují dostatečnou pozornost. Jde například o přibírání na hmotnosti v důsledku zadržování tekutin v těle či o otoky, bolest v bederní krajině, zvláště, je-li doprovázena teplotou nebo změnou barvy moči, o svalovou slabost, ztrátu chuti k jídlu, svědění těla, svalové křeče, změnu barvy kůže a další. Pro to, aby se zabránilo terminálnímu selhání ledvin včetně dialýzy, a postup nemoci se zpomalil, je naprosto zásadní onemocnění včas odhalit, správně diagnostikovat a následně adekvátně léčit. MetLife pojišťovna navíc ve svém programu MetLife Fair odměňuje klienty za prevenci i jejich zodpovědný přístup ke zdraví a poskytuje jim slevu na pojistném v programech Prevence 5 % a Prevence Plus 10 %.

Ale jak už to někdy bývá, i sebelepší prevence může selhat a nemoc přijít náhle a bez varování. O to složitější pak bývá se z plného zdraví ze dne na den vyrovnat s nastalou situací zdravotně, ale i finančně.

„Kolegové z likvidace pojistných událostí před nedávnem řešili případ ani ne čtyřicetileté pacientky, které z neznámého důvodu začaly nečekaně ledviny selhávat. Z toho důvodu musela podstupovat pravidelnou dialýzu a následně byla zapsána na čekací listinu pro transplantaci. Pojistné plnění za diagnózu tohoto závažného onemocnění a pracovní neschopnost s ní spojenou činilo  přes 1 milion korun. Nejdůležitější pro uzdravení každého pacienta je zejména klid a co nejméně starostí. Plnění v případě pojistné události pomáhá v těchto obtížných chvílích alespoň snížit finanční starosti a umožňuje tak plné soustředění na léčbu,“ uzavírá Eliška Nechanická Březinová z pojišťovny MetLife.

S pravidelnou prevencí se dá životní pojištění u MetLife uzavřít výhodněji, včetně pojištění závažných onemocnění, které zahrnuje i choroby ledvin. Ale nejen kvůli pojištění se určitě vyplatí vědět, v jaké kondici jsou naše ledviny, ať už v jejich celosvětový den, nebo kdykoliv jindy po celý rok.

Více informací o pojištění závažných onemocněních, naleznete na webu MetLife nebo u pojišťovacích zprostředkovatelů.

O společnosti Metlife

Společnost MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostřednictvím svých dceřiných a přidružených firem jednou z předních světových společností poskytujících finanční služby v oblasti pojištění, anuit, zaměstnaneckých benefitů a správy aktiv, které pomáhají individuálním i firemním zákazníkům vytvořit jistější budoucnost. Společnost MetLife byla založena v roce 1868, svoji činnost vykonává ve více než 40 zemích a zaujímá vedoucí postavení ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Asii, Evropě a na Středním východě. Další informace naleznete na adrese www.metlife.com.

MetLife v České republice

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top 10 nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. Více informací na www.metlife.cz.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Veronika Hášová
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1