Uštknutí zmijí nebo kousnutí opicí pomůže vyléčit finanční „náplast“ 10 tisíc korun od MetLife pro všechny klienty

S příchodem teplých dní je spojen častější pobyt ve volné přírodě a s ním i vyšší riziko napadení hmyzem nebo divokým zvířetem. Když už se něco takového stane, pomůže svým novým i stávajícím klientům pojišťovna MetLife, která 1. července spouští speciální tříměsíční kampaň s extra pojistným plněním ve výši 10 000 Kč. Toto jednorázové „bolestné“ zajistí zraněným finanční podporu v případě hospitalizace po napadení divokým zvířetem či hmyzem. A to nejen při toulkách po České republice, ale třeba i na druhém konci zeměkoule!

„Prázdninové extra pojistné plnění nabízíme všem našim stávajícím klientům, a to zcela zdarma, bez ohledu na typ pojištění. Využít jej budou moci i ti, kteří si ve vymezeném tříměsíčním období sjednají novou smlouvu životního pojištění. Takže pokud klienta na dovolené napadne divoké zvíře, případně hmyz a u lékaře dojde k chirurgickému ošetření rány nebo hospitalizaci, může počítat s finanční podporou navíc ve výši 10 000 Kč,“ představuje letní nabídku MetLife pojišťovny Tomáš Coufal, Head of Product & Pricing.

Podle údajů Státního zdravotního ústavu dochází ročně v ČR přibližně ke 2 000 případů poranění zvířetem. Zranění, která způsobí divoká zvířata, nejsou sice velmi častá, zato však nebezpečná – mohou vyvolat lokální zánět nebo vygradovat až v celkovou sepsi. Mnohem častější jsou kousnutí nebo bodnutí hmyzem, kterých jsou ročně v České republice evidovány desetitisíce.

V našich zeměpisných šířkách se mezi nejčastější nebezpečný hmyz řadí vosy, včely a sršni, kteří mohou být agresivní, pokud se cítí ohroženi. Jejich útoky mohou být nejen bolestivé a vyžadovat ošetření, ale i život ohrožující, pokud je člověk na jejich bodnutí alergický. Nepříjemně potrápit mohou i komáři a ostatní hmyz.

Dalším potenciálním tuzemským nepřítelem jsou hadi, například uštknutí zmije může způsobit vážné zdravotní problémy a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Existuje také celá řada divokých zvířat, která mohou člověka napadnout a liší se podle geografické oblasti. U nás nejsou výjimečná pokousání hlodavci nebo veverkami, výjimečně se objeví i napadení divokým prasetem, vlkem nebo liškou. V zahraničí řeší pojišťovny kousnutí opicemi, které mohou být nositelkami různých infekcí a nemocí, včetně specifických virů, jako je například vzteklina. Nedávné případy napadení člověka medvědem na Slovensku nebo žralokem v Egyptě jsou důkazem toho, že byť jsou naštěstí tyto situace stále relativně vzácné, může k nim i přes minimalizaci rizik dojít.

Ošetření po útoku zvířetem by mělo být provedeno chirurgem co nejdříve po vzniku poranění, hospitalizace je pak lékaři obvykle doporučována osobám s nedostatečnou imunitou, závažnými chronickými onemocněními, zraněným s horečkou nad 38 °C nebo se známkami sepse. „Pokud bude klient v průběhu tříměsíčního období hospitalizován nebo mu bude chirurgicky ošetřena rána, musí pojišťovně předložit kopii lékařské zprávy od odborného lékaře. Jednorázové desetitisícové plnění může být každému pojištěnému vyplaceno v této lhůtě pouze jednou,“ dodává k akci MetLife pro bezpečnou letní dovolenou Tomáš Coufal.

O společnosti Metlife

Společnost MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostřednictvím svých dceřiných a přidružených firem jednou z předních světových společností poskytujících finanční služby v oblasti pojištění, anuit, zaměstnaneckých benefitů a správy aktiv, které pomáhají individuálním i firemním zákazníkům vytvořit jistější budoucnost. Společnost MetLife byla založena v roce 1868, svoji činnost vykonává ve více než 40 zemích a zaujímá vedoucí postavení ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Asii, Evropě a na Středním východě. Další informace naleznete na adrese www.metlife.com.

MetLife v České republice

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top 10 nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. Více informací na www.metlife.cz.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Veronika Hášová
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1