Skip Navigation

Časté dotazy - IDD

V zaslaném dopise naleznete přehled uhrazených poplatků spojených s Vaším pojištěním za období uvedené v dopise. Tyto informace Vám budeme od nynějška pravidelně každoročně zasílat, a to z důvodu povinnosti průběžně poskytovat informace, která byla zavedena zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Povinnost zasílat informační výpisy tak mají všechny pojišťovny na trhu.

Nic platit nemusíte. Veškeré poplatky spojené s Vaším pojištěním za období uvedené v dopise byly již uhrazeny a jsou již zahrnuty v celkové ceně pojištění.

Tyto náklady představují neinvestovatelnou část pojistného v souladu s pojistnými podmínkami. Výše investovatelného pojistného (příslušné procento) je uvedená v pojistných podmínkách, které jsou nedílnou součástí Vaší pojistné smlouvy. Jedná se zejména o pokrytí počátečních nákladů pojišťovny.

Administrativní poplatek slouží na pokrytí nákladů pojišťovny spojených se správou pojistné smlouvy. Administrativní poplatek se skládá z nákladů na administrativu, korespondenci a jiných nákladů spojených se správou pojistné smlouvy.

Inkasní poplatek slouží na pokrytí nákladů spojených s přijetím a zaúčtováním pojistného. 

Rizikové poplatky představují úplatu za pojistnou ochranu před riziky kryté Vaším pojištěním, pokud je strhávána z podílového účtu.

Poplatková struktura je popsána v Sazebníku poplatků resp. v Tabulce variabilních složek – investiční životní pojištění platné pro příslušný pojistný produkt, a v příslušných pojistných podmínkách, které jsou nedílnou součástí Vaší pojistné smlouvy. Se sazebníkem jste byl seznámen před sjednáním pojistné smlouvy.

Obraťte se prosím na vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, případně na zákaznický servis pojišťovny - zde.