Skip Navigation

Časté dotazy

Informace pro klienty k pojistnému krytí v případě onemocnění COVID 19 ke stažení zde.

Obdrželi jste dopis s Informacemi o pojistné smlouvě a máte k němu dotazy?

Podívejte se prosím na vysvětlení zde.

Změnu adresy nebo kontaktních údajů nám můžete nahlásit elektronicky (e-mailem) na info@metlife.cz. Do žádosti prosím uveďte číslo Vaší pojistné smlouvy a pro identifikaci také datum narození a doručovací adresu, která je u smlouvy nyní evidována. Pro změnu adresy je třeba upřesnit, zda se změna týká doručovací, trvalé nebo obou adres.

Daňová potvrzení jsme zasílali našim klientům koncem ledna a to e-mailem, evidujeme-li e-mailovou adresu, případně poštou na adresu doručovací. 

Pro ověření odeslání potvrzení k Vaší smlouvě se na nás můžete obrátit prostřednictvím naší klientské linky na čísle 227 111 000 nebo e-mailem na adrese info@metlife.cz.  Do žádosti prosím uveďte číslo Vaší pojistné smlouvy a pro identifikaci také datum narození a doručovací adresu, která je evidována u Vaší smlouvy.

Požádat můžete telefonicky prostřednictvím naší klientské linky na čísle 227 111 000 nebo e-mailem na adrese info@metlife.cz. Při komunikaci prosím uveďte číslo Vaší pojistné a pro identifikaci také datum narození a doručovací adresu, která je evidována u Vaší smlouvy.

Heslem pro otevření daňového potvrzení je rok Vašeho narození.

Můžeme Vám zaslat duplikát Pojistky k pojistné smlouvě a to poštou na Vaši adresu, kterou evidujeme v systému. Požádat můžete telefonicky prostřednictvím naší klientské linky na čísle 227 111 000 nebo e-mailem na adrese info@metlife.cz. Při komunikaci prosím uveďte číslo Vaší pojistné a pro identifikaci také datum narození a doručovací adresu, která je evidována u Vaší smlouvy.

Pro přihlášení do klientské zóny je třeba uvést číslo pojistné smlouvy a datum Vašeho narození.

Nedaří-li se Vám přihlášení, zkontrolujte prosím, zda zadáváte správné číslo smlouvy. Je to údaj, který můžete nalézt na korespondenci, kterou Vám zasíláme.

Úpravu smlouvy můžete nejlépe konzultovat s Vaším pojišťovacím poradcem, který s Vámi projde možnosti změny smlouvy podle vašich individuálních požadavků a potřeb. Nemáte-li k dispozici kontakty na poradce, můžete se na nás obrátit prostřednictvím naší klientské linky na čísle 227 111 000 nebo e-mailem na adrese info@metlife.cz. Rádi Vám údaje vyhledáme.

Při komunikaci prosím uveďte číslo Vaší pojistné a pro identifikaci také datum narození a doručovací adresu, která je evidována u Vaší smlouvy.

Pro získání kontaktu na Vašeho poradce se můžete obrátit na naši klientskou linku na čísle 227 111 000 nebo e-mailem na adrese info@metlife.cz.  Abychom mohli Vašeho poradce vyhledat, je třeba uvést číslo Vaší pojistné pro identifikaci také datum narození a doručovací adresu, která je evidována u Vaší smlouvy.

Tento údaj je možné zjistit v klientské zóně na https://www.mujmetlife.cz/

Pro přihlášení použijte prosím číslo smlouvy a datum Vašeho narození.

Záleží na typu produktu, délce trvání pojištění a případně na dalších skutečnostech.

Pro konkrétní informace se na nás můžete obrátit prostřednictvím naší klientské linky na čísle 227 111 000 nebo e-mailem na adrese info@metlife.cz.  Do žádosti prosím uveďte číslo Vaší pojistné smlouvy a pro identifikaci také datum narození a doručovací adresu, která je evidována u Vaší smlouvy.

Na platbu pojistného je stanovena lhůta, která závisí na typu pojistné smlouvy, době kdy byla sjednána. Konkrétní údaje Vám můžeme poskytnou na naší klientské lince na čísle 227 111 000 nebo e-mailem na adrese info@metlife.cz.  Do žádosti prosím uveďte číslo Vaší pojistné smlouvy a pro identifikaci také datum narození a doručovací adresu, která je evidována u Vaší smlouvy.

Nejjednodušší je nahlášení pojistné události online. Nahlaste svou pojistnou událost snadno a rychle přímo na webové stránce www.metlife.cz v sekci Pojistná událost.

Klientské zóně stačí vyplnit formulář a o vše ostatní se postaráme. Není nutné nic tisknout, podepisovat a zasílat poštou.

K úspěšnému vyřízení Vaší pojistné události je třeba mít pouze lékařské zprávy, ve kterých jsou uvedeny informace od vzniku pojistné události, přes průběh a ukončení léčby a znát číslo svého účtu.

Případně je samozřejmě nahlášení pojistné události možné i e-mailem na info@metlife.cz nebo poštou na adresu MetLife Europe d.a.c., Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1.

Pro nahlášení pojistné události je e-mailem či poštou je nezbytný formulář 1a, který si můžete stáhnout na našich webových stránkách (https://www.metlife.cz/pro-klienty/ke-stazeni/)

K vyplněnému formuláři přiložte, prosím, kopii lékařské zprávy, která se vztahuje k nahlašované pojistné události. 

Pojišťovna MetLife nemá v pojistných podmínkách uvedenu výluku na virová onemocnění, pojistné plnění by tedy bylo vyplaceno v souladu s pojistnou ochranou sjednanou v rámci pojistné smlouvy.

Vážení klienti,

daňová potvrzení za předešlý rok budeme hromadně rozesílat nejpozději na konci měsíce ledna. Pokud Vaše smlouva splňuje zákonem stanovené podmínky pro daňový odpočet, potvrzení Vám zašleme e-mailem (v případě, že máme evidovánu e-mailovou adresu) nebo poštou na Vaši doručovací adresu. Pokud Vám potvrzení přijde e-mailem, stačí, když si ho sami vytisknete, další potvrzení od nás již nebudete potřebovat.

Odečíst si část zaplaceného pojistného od základu daně z příjmů mohou fyzické osoby, které splňují tyto zákonem stanovené podmínky:

  • ve smlouvě je sjednána výplata pojistného plnění nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěná osoba věku 60 let;
  • pojistné je uhrazeno na riziko „dožití“ nebo na riziko „smrti nebo dožití“;
  • pojištění je sjednáno minimálně na dobu 5 let;
  • pojistník je totožný s pojištěnou osobou
  • pojistná smlouva neumožňuje předčasné (mimořádné) výběry prostředků.