Skip Navigation

Časté dotazy

Informace pro klienty k pojistnému krytí v případě onemocnění COVID 19 ke stažení zde.

Obdrželi jste dopis s Informacemi o pojistné smlouvě a máte k němu dotazy?

Podívejte se prosím na vysvětlení níže.

Co tento dopis znamená? Collapsed Expanded

V zaslaném dopise naleznete přehled uhrazených poplatků spojených s Vaším pojištěním za období uvedené v dopise. Tyto informace Vám budeme od nynějška pravidelně každoročně zasílat, a to z důvodu povinnosti průběžně poskytovat informace, která byla zavedena zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Povinnost zasílat informační výpisy tak mají všechny pojišťovny na trhu.

Mám něco platit? Collapsed Expanded

Nic platit nemusíte. Veškeré poplatky spojené s Vaším pojištěním za období uvedené v dopise byly již uhrazeny a jsou již zahrnuty v celkové ceně pojištění.

Co jsou alokační poplatky? Collapsed Expanded

Alokační poplatky představují neinvestovatelnou část pojistného v souladu s pojistnými podmínkami. Výše investovatelného pojistného (příslušné procento) je uvedená v pojistných podmínkách, které jsou nedílnou součástí Vaší pojistné smlouvy. Alokační poplatky slouží zejména na pokrytí počátečních nákladů pojišťovny.

Co jsou administrativní poplatky? Collapsed Expanded

Administrativní poplatky slouží na pokrytí nákladů pojišťovny spojených se správou pojistné smlouvy. Administrativní poplatky se skládají z nákladů na administrativu, korespondenci a jiných nákladů spojených se správou pojistné smlouvy.

Co jsou inkasní poplatky? Collapsed Expanded

Inkasní poplatky slouží na pokrytí nákladů spojených s přijetím a zaúčtováním pojistného.

Kde najdu konkrétní výši poplatků? Collapsed Expanded

Poplatková struktura je popsána v Sazebníku poplatků resp. v Tabulce variabilních složek – investiční životní pojištění platné pro příslušný pojistný produkt a v příslušných pojistných podmínkách, které jsou nedílnou součástí Vaší pojistné smlouvy. Se sazebníkem jste byl seznámen před sjednáním pojistné smlouvy.

S kým můžu řešit další podrobnosti? Collapsed Expanded

Obraťte se prosím na vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, případně na zákaznický servis pojišťovny - zde.

Přestěhoval jsem se, jak můžu změnit adresu (e-mailovou adresu, telefonický kontakt)? Collapsed Expanded

Změnu adresy nebo kontaktních údajů nám můžete nahlásit elektronicky (e-mailem) na info@metlife.cz. Do žádosti prosím uveďte číslo Vaší pojistné smlouvy a pro identifikaci také datum narození a doručovací adresu, která je u smlouvy nyní evidována. Pro změnu adresy je třeba upřesnit, zda se změna týká doručovací, trvalé nebo obou adres.

Kdy dostanu daňové potvrzení? Collapsed Expanded

Daňová potvrzení jsme zasílali našim klientům koncem ledna a to e-mailem, evidujeme-li e-mailovou adresu, případně poštou na adresu doručovací. 

Pro ověření odeslání potvrzení k Vaší smlouvě se na nás můžete obrátit prostřednictvím naší klientské linky na čísle 227 111 000 nebo e-mailem na adrese info@metlife.cz.  Do žádosti prosím uveďte číslo Vaší pojistné smlouvy a pro identifikaci také datum narození a doručovací adresu, která je evidována u Vaší smlouvy.

Nedostal jsem daňové potvrzení, jak si o něj mohu požádat? Collapsed Expanded

Požádat můžete telefonicky prostřednictvím naší klientské linky na čísle 227 111 000 nebo e-mailem na adrese info@metlife.cz. Při komunikaci prosím uveďte číslo Vaší pojistné a pro identifikaci také datum narození a doručovací adresu, která je evidována u Vaší smlouvy.

Dostal jsem od vás daňové potvrzení e-mailem, ale zapomněl jsem heslo a nemohu ho otevřít. Jak mám postupovat? Collapsed Expanded

Heslem pro otevření daňového potvrzení je rok Vašeho narození.

Nemůžu najít pojistnou smlouvu a potřebuji vystavit kopii. Collapsed Expanded

Můžeme Vám zaslat duplikát Pojistky k pojistné smlouvě a to poštou na Vaši adresu, kterou evidujeme v systému. Požádat můžete telefonicky prostřednictvím naší klientské linky na čísle 227 111 000 nebo e-mailem na adrese info@metlife.cz. Při komunikaci prosím uveďte číslo Vaší pojistné a pro identifikaci také datum narození a doručovací adresu, která je evidována u Vaší smlouvy.

Nejde mi se přihlásit do klientské zóny. Collapsed Expanded

Pro přihlášení do klientské zóny je třeba uvést číslo pojistné smlouvy a datum Vašeho narození.

Nedaří-li se Vám přihlášení, zkontrolujte prosím, zda zadáváte správné číslo smlouvy. Je to údaj, který můžete nalézt na korespondenci, kterou Vám zasíláme.

Potřebuji upravit svou smlouvu, jak mám postupovat? Collapsed Expanded

Úpravu smlouvy můžete nejlépe konzultovat s Vaším pojišťovacím poradcem, který s Vámi projde možnosti změny smlouvy podle vašich individuálních požadavků a potřeb. Nemáte-li k dispozici kontakty na poradce, můžete se na nás obrátit prostřednictvím naší klientské linky na čísle 227 111 000 nebo e-mailem na adrese info@metlife.cz. Rádi Vám údaje vyhledáme.

Při komunikaci prosím uveďte číslo Vaší pojistné a pro identifikaci také datum narození a doručovací adresu, která je evidována u Vaší smlouvy.

Potřebuji se spojit se svým poradcem, ale nemám na něj kontakt. Kde ho získám? Collapsed Expanded

Pro získání kontaktu na Vašeho poradce se můžete obrátit na naši klientskou linku na čísle 227 111 000 nebo e-mailem na adrese info@metlife.cz.  Abychom mohli Vašeho poradce vyhledat, je třeba uvést číslo Vaší pojistné pro identifikaci také datum narození a doručovací adresu, která je evidována u Vaší smlouvy.

Jak zjistím, do kdy mám zaplaceno pojistné? Collapsed Expanded

Tento údaj je možné zjistit v klientské zóně na https://www.mujmetlife.cz/kz/neregistrovany/smlouvy

Pro přihlášení použijte prosím číslo smlouvy a datum Vašeho narození.

Co se stane, když přestanu platit pojistné? Collapsed Expanded

Záleží na typu produktu, délce trvání pojištění a případně na dalších skutečnostech.

Pro konkrétní informace se na nás můžete obrátit prostřednictvím naší klientské linky na čísle 227 111 000 nebo e-mailem na adrese info@metlife.cz.  Do žádosti prosím uveďte číslo Vaší pojistné smlouvy a pro identifikaci také datum narození a doručovací adresu, která je evidována u Vaší smlouvy.

Do kdy musím zaplatit pojistné, aby smlouva nezanikla? Collapsed Expanded

Na platbu pojistného je stanovena lhůta, která závisí na typu pojistné smlouvy, době kdy byla sjednána. Konkrétní údaje Vám můžeme poskytnou na naší klientské lince na čísle 227 111 000 nebo e-mailem na adrese info@metlife.cz.  Do žádosti prosím uveďte číslo Vaší pojistné smlouvy a pro identifikaci také datum narození a doručovací adresu, která je evidována u Vaší smlouvy.

Jak mohu nahlásit pojistnou události (úraz nebo nemoc)? Collapsed Expanded

Nahlášení pojistné události je možné zasláním naskenovaných podkladů e-mailem na info@metlife.cz nebo poštou na adresu MetLife Europe d.a.c., Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1.

Pro nahlášení pojistné události je nezbytný formulář 1a, který si můžete stáhnout na našich webových stránkách (https://www.metlife.cz/pro-klienty/ke-stazeni/)

K vyplněnému formuláři přiložte, prosím, kopii lékařské zprávy, která se vztahuje k nahlašované pojistné události. 

Týká-li se pojistná událost také pracovní neschopnosti, přiložte, prosím, k vyplněnému formuláři 1a a lékařským zprávám také potvrzení od ošetřujícího lékaře s údaji o pracovní neschopnosti.

Máte-li pojistnou smlouvu skupinového pojištění (např. pojištění schopnosti splácet, pojištění k bankovnímu účtu apod.), uveďte prosím do tiskopisu místo čísla pojistné smlouvy číslo úvěrové smlouvy a název společnosti, u které je úvěr/bankovní účet evidován.

Mám pojištění u MetLife – vztahuje se i na Koronavirus? Collapsed Expanded

Pojišťovna MetLife nemá v pojistných podmínkách uvedenu výluku na virová onemocnění, pojistné plnění by tedy bylo vyplaceno v souladu s pojistnou ochranou sjednanou v rámci pojistné smlouvy.

Daňová potvrzení za předešlý rok Collapsed Expanded

Vážení klienti,

daňová potvrzení za předešlý rok budeme hromadně rozesílat nejpozději na konci měsíce ledna. Pokud Vaše smlouva splňuje zákonem stanovené podmínky pro daňový odpočet, potvrzení Vám zašleme e-mailem (v případě, že máme evidovánu e-mailovou adresu) nebo poštou na Vaši doručovací adresu. Pokud Vám potvrzení přijde e-mailem, stačí, když si ho sami vytisknete, další potvrzení od nás již nebudete potřebovat.

Odečíst si část zaplaceného pojistného od základu daně z příjmů mohou fyzické osoby, které splňují tyto zákonem stanovené podmínky:

  • ve smlouvě je sjednána výplata pojistného plnění nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěná osoba věku 60 let;
  • pojistné je uhrazeno na riziko „dožití“ nebo na riziko „smrti nebo dožití“;
  • pojištění je sjednáno minimálně na dobu 5 let;
  • pojistník je totožný s pojištěnou osobou
  • pojistná smlouva neumožňuje předčasné (mimořádné) výběry prostředků.