Skip Navigation

Nejčastější způsoby ukončení pojistné smlouvy

 • Pokud se rozhodujete, že ukončíte svoji pojistnou smlouvu předčasně, doporučujeme Vám, abyste si zjistili dostatek informací, než k tomuto kroku přistoupíte. Zrušení smlouvy je pro klienta většinou nevýhodné, vhodnější je proto vždy nejprve přemýšlet o změně parametrů smlouvy.
 • Proberte své rozhodnutí se svým pojišťovacím zprostředkovatelem, může Vám poradit s úpravou nastavení smlouvy tak, aby co nejlépe odpovídala Vašim aktuálním potřebám a možnostem a Vy ji nebudete muset rušit.
 •  Pokud si nejste jistí, kdo je Váš pojišťovací zprostředkovatel, rádi Vám to sdělíme na naší telefonní lince 227 111 000 od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 16.30 hodin a pátek od 8.00 do 15.30 hodin.
 • Zeptejte se nás na aktuální výši odkupného, tedy částku, kterou Vám vyplatíme při ukončení smlouvy, z ní budete moci určit i přibližnou hodnotu odkupného v době ukončení Vaší pojistné smlouvy. Tuto informaci sdělujeme pouze písemně, žádost může být učiněna i telefonicky.
 • Pokud se rozhodnete smlouvu ukončit, doporučujeme použít formulář pojišťovny (ke stažení zde). Vyplňte ho prosím podle instrukcí tak, abychom od vás obdrželi veškeré informace a náležitosti nutné k jejímu ukončení.
 • Existují i další způsoby ukončení pojistné smlouvy než níže uvedené. Najdete je popsány v pojistných podmínkách a informacích k pojištění.
   

Výpověď k výročí

 • Výročím je konec pojistného období, tedy období, na které bylo sjednáno pojistné. Pojistné je sjednáno vždy jako roční a placeno v měsíčních, čtvrtletních či pololetních splátkách.
 • Výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před výročím, je-li doručena později, zanikne pojištění k dalšímu výročí.
   

Dohoda

 • Na uzavření dohody o ukončení pojistné smlouvy není právní nárok.
 • Pojišťovna v případě návrhu dohody o ukončení požaduje, aby formulář obsahoval doporučení pojišťovacího zprostředkovatele (pro pojišťovacího zprostředkovatele ze sítě MetLife či Partners Financial Services). Toto doporučení pro nás znamená, že Vám byly sděleny veškeré informace k ukončení smlouvy.
 • Pokud si v tomto případě nepřejete využít služeb svého pojišťovacího zprostředkovatele nebo máte zprostředkovatele z jiné makléřské společnosti, bude Váš návrh dohody posouzen individuálně.
 • Ostatní způsoby ukončení jsou popsány v pojistných podmínkách a informacích k pojištění.