Skip Navigation

Zajímá nás Váš názor

Budeme velmi rádi, pokud se s námi podělíte o Vaše zkušenosti s pojišťovnou MetLife. Našich klientů si vážíme a jejich spokojenost je naší prioritou. S Vašimi podněty pro zlepšení, stížnostmi i pochvalami pracujeme a jsou důležitou součástí procesu zlepšování kvality našeho klientského servisu.  

Jak nás můžete kontaktovat?

  • písemně na adrese Metlife Europe d.a.c., oddělení stížností, Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1
  • e-mailem na adrese info@metlife.cz
  • telefonicky na lince klientského servisu +420 227 111 000
  • osobně v sídle společnosti na výše uvedené adrese, kdy pracovník Klientského servisu zaznamená podnět či stížnost a klient svým podpisem stvrdí úplnost a pravdivost záznamu, záznam se vystavuje v jednom vyhotovení a klient dostane kopii tohoto vyhotovení

Jaký bude další postup?

Vámi zaslaný podnět, reklamace či stížnost budou zpracovány naším týmem, který vznikl v rámci programu na zlepšení klientských služeb. Přijetí stížnosti Vám potvrdíme ve lhůtě do 5 pracovních dnů. Snažíme se stížnosti řešit ve lhůtě do 30 dnů od doručení. Pokud nelze stížnost v této lhůtě vyřídit, zejména s ohledem na složitost stížnosti a nutnosti provést podrobnější šetření, bude stížnost vyřízena ve lhůtě do 60 dnů. O této skutečnosti a také o dalším postupu Vás budeme informovat písemně. Je možné, že Vás v průběhu šetření budeme kontaktovat v případě nutnosti poskytnutí doplňujících informací či vyžádání písemných podkladů. 

Co musíte uvést ve své stížnosti či podnětu ke zlepšení?

Prosíme, aby Vaše podání vždy obsahovalo:

  • číslo pojistné smlouvy, ke které se vztahuje
  • označení dalších rozhodných skutečnosti pro posouzení
  • podrobný popis Vaší případné nespokojenosti či vzniklého nedostatku
  • přiložení případných podkladů
  • aktuální kontaktní údaje (korespondenční adresa, e-mail, telefon)
  • podpis

Uvedením a obsažením všech těchto náležitostí urychlíte vyřízení Vašeho podnětu či stížnosti.

Další příslušné orgány pro vyřizování podnětů

Své stížnosti a podněty na jednání pojišťovny můžete taktéž adresovat České národní bance, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu v oblasti ochrany spotřebitele a odborné péče. Více informací naleznete na www.cnb.cz.

Pro oblast životního pojištění (pojištění pro případ smrti z jakékoliv příčiny a/nebo dožití) bezplatně rozhoduje spory Finanční arbitr, který sídlí na adrese Legerova 69, 110  00  Praha Více informací naleznete na www.finarbitr.cz.

Pro oblast neživotního pojištění (veškerá připojištění související s úrazem nebo nemocí, vyjma smrti z jakékoliv příčiny) bezplatně pomáhá řešit spory Česká obchodní inspekce, která sídlí na adrese Štěpánská 567/15, 110 00 Praha 1. Více informací naleznete 

na www.coi.cz.

Pokud nejste spokojen s vyřízením Vaší stížnosti, je Vám k dispozici kromě České národní banky také kancelář veřejného ochránce práv (ombudsmana). Více informací naleznete
na www.ochrance.cz.