Skip Navigation

Skupinové pojištění

Jsme poskytovatelem moderních skupinových benefitů a s naším širokým produktovým portfoliem a letitými zkušenostmi můžeme nabídnout klientům na míru šité produkty, které budou odpovídat jejich potřebám.

Skupinové pojištění pro firmy

Ať už si vyberete jakýkoli produkt, poskytneme vám následující služby:

  • srozumitelné vysvětlení pojistných termínů a podmínek 
  • pojistné, které vám zajistí, že pojistné krytí a výše odpovídajícího pojistného jsou v rovnováze
  • možnost podílu na zisku pojistitele v případě velkého počtu osob ve skupině prostřednictvím nadnárodních/regionálních dohod o vytvoření poolových dohod pro sdílení rizika
  • informační letáky pro zaměstnance, orientační prezentaci a následné vzdělávací programy
  • rychlá výplata pojistného plnění oprávněným osobám

Pojištění schopnosti splácet

Komplexní pojistná ochrana pro případ ztráty příjmu v důsledku úrazu nebo nemoci

  • chrání schopnost splácení finančního závazku 
  • zahrnuje nejčastější příčiny ztráty pravidelného příjmu
  • poskytováno na základě rámcových pojistných smluv uzavřených mezi MetLife pojišťovnou a.s. a poskytovatelem finanční služby
  • jednoduché zařazení do pojištění 
  • efektivní ochrana proti neočekávaným událostem