Skip Navigation

Skupinové pojištění

Jsme poskytovatelem moderních skupinových benefitů a s naším širokým produktovým portfoliem a letitými zkušenostmi můžeme nabídnout klientům na míru šité produkty, které budou odpovídat jejich potřebám.

Skupinové pojištění pro firmy

Vy spoléháte na své zaměstnance, Vaši zaměstnanci se mohou spolehnout na nás

 • Netradiční zaměstnanecký benefit
 • Ochrana Vašich zaměstnanců a jejich rodin v případě nemocí a úrazů
 • Rychlá kompenzace v případě pracovních úrazů a nemocí bez nutnosti případných BOZP auditů a prokazování míry zavinění
 • Vhodný doplněk k Zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo z nemoci z povolání, resp. ochrana firemních financí v případě pracovního úrazu/nemoci z povolání
 • Zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce
 • Exklusivní krytí psychických onemocnění v rámci rizika pracovní neschopnosti

Pojištění schopnosti splácet

Komplexní pojistná ochrana pro případ ztráty příjmu v důsledku úrazu nebo nemoci

 • chrání schopnost splácení finančního závazku 
 • zahrnuje nejčastější příčiny ztráty pravidelného příjmu
 • poskytováno na základě rámcových pojistných smluv uzavřených mezi MetLife pojišťovnou a.s. a poskytovatelem finanční služby
 • jednoduché zařazení do pojištění 
 • efektivní ochrana proti neočekávaným událostem

Ke stažení