Skip Navigation

Skupinové pojištění

Jsme poskytovatelem moderních skupinových benefitů a s naším širokým produktovým portfoliem a letitými zkušenostmi můžeme nabídnout klientům na míru šité produkty, které budou odpovídat jejich potřebám.
skupinoveé pojištení pro firmy

Skupinové pojištění pro firmy

Ať už si vyberete jakýkoli produkt, poskytneme vám následující služby:

  • srozumitelné vysvětlení pojistných termínů a podmínek 
  • pojistné, které vám zajistí, že pojistné krytí a výše odpovídajícího pojistného jsou v rovnováze
  • možnost podílu na zisku pojistitele v případě velkého počtu osob ve skupině prostřednictvím nadnárodních/regionálních dohod o vytvoření poolových dohod pro sdílení rizika
  • informační letáky pro zaměstnance, orientační prezentaci a následné vzdělávací programy
  • rychlá výplata pojistného plnění oprávněným osobám
Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet

Komplexní pojistná ochrana pro případ ztráty příjmu v důsledku úrazu nebo nemoci

  • chrání schopnost splácení finančního závazku 
  • zahrnuje nejčastější příčiny ztráty pravidelného příjmu
  • poskytováno na základě rámcových pojistných smluv uzavřených mezi MetLife pojišťovnou a.s. a poskytovatelem finanční služby
  • jednoduché zařazení do pojištění 
  • efektivní ochrana proti neočekávaným událostem