Skip Navigation

OneLife 2.0

Vaše opora při úrazu či nemoci, vážných životních situacích i nečekaném výpadku příjmů. OneLife, flexibilní pojištění, které se Vám maximálně přizpůsobí a zajistí i Vaše děti.

Investiční, rizikové nebo úrazové pojištění pro Vás i Vaše nejbližší

 • Vybranou variantu pojištění si upravíte vždy na míru Vaší aktuální životní situaci.
 • Myslíme na Vás a Vaše blízké. V rámci jedné smlouvy můžete pojisti až 6 dalších osob.
 • U každého pojištění lze sjednat individuální pojistnou dobu.
 • Zároveň máte možnost kombinovat klesající a pevné pojistné částky u většiny pojistných krytí.
 • Pojistit se můžete pro závažná i méně závažná rizika.
 • Dvojnásobné plnění o prázdninách pro děti.
 • Odměna za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání = MetLife Fair.
 • Získáte slevu 15 nebo 30 % pro vedlejšího pojištěného za Úvěrovou asistenci.

Proč pojištění OneLife?

 • OneLife lze sjednat jako čistě úrazové pojištění, rizikové životní pojištění, které kromě úrazu kryje i nemoci, a rovněž jako investiční rezervotvorné pojištění.
 • Na výběr máte z více než třiceti různých připojištění.
 • Zvolit si lze i speciální připojištění PRO ŽENY, zaměřující se na oblasti spojené s početím a těhotenstvím.
 • Jste nekuřák? Sportujete? Za zdravý životní styl získáte slevu až 37 % - MetLife Fair.
 • Získáte slevu za výši pojistné částky u vybraných připojištění až 10 % (za pojistnou částku min. 1 000 000 Kč).
 • OneLife přináší rodinnou nabídku s možností slevy 50 % na připojištění pro případ trvalých následků úrazu, hospitalizace a závažných onemocnění dítěte.
 • Pojištění nabízí až dvojnásobné plnění o prázdninách u pojištěných dětí a rozsáhlé asistenční služby ZDARMA.
 • V rámci OneLife lze sjednat i připojištění pro konkrétní zdravotní obtíže.
 • Máte možnost v budoucnu navýšit pojistnou částku bez nutnosti přezkoumání zdravotního stavu při významných životních událostech (Opce).
 • Jedny z nejkratších čekacích dob pro nemoc na trhu, a to v délce pouhých 2 měsíců.
 • Získáte až 10 % bonus (za každých 10 let) a postupné vrácení až 100 % poplatků za bezeškodní průběh pojištění.*
 • Můžete získat i odměnu za věrnost. V případě pojistné doby 15 let a více Vám pojišťovna vrátí každých 5 let 30 % administrativních poplatků.*

* Bonusy platí pouze pro investiční variantu běžně placenou.

 

Program MetLife Fair

MetLife Fair, to je odměna za Váš zdravý životní styl. Ale nejen to!

Méně rizikové zaměstnání

Méně rizikové zaměstnání

Zvýhodnění také pro klienty s méně rizikovým zaměstnáním (více než 70 typů zaměstnání včetně úředníků, lékařů, učitelů apod.).

 
Nulová konzumace nikotinu

Nulová konzumace nikotinu

Bonus pro klienty, kteří nejsou a nebyli konzumenty nikotinu (cigarety, doutníky, dýmky, e-cigarety, žvýkací tabák apod.) v průběhu posledních 24 měsíců.

 
Preventivní lékařské prohlídky

Preventivní lékařské prohlídky

Odměna pro všechny, kteří pravidelně dochází na preventivní lékařské prohlídky ke svému praktickému lékaři nebo pravidelně absolvují kontrolní odborné vyšetření u jakéhokoli specialisty (1x za 24 měsíců).

 
Preventivní lékařské prohlídky+

Preventivní lékařské prohlídky+

Pro klienty, kteří pravidelně dochází na preventivní lékařské prohlídky k vybraným specialistům - gynekolog, urolog (1x za 24 měsíců) nebo pravidelně absolvují prohlídky zaměřené na prevenci rakoviny tlustého střeva.

 
Dárcovství krve

Dárcovství krve

Slevu z pojistného získají také klienti, kteří pravidelně darují krev (1x za 24 měsíců).

 

Připojištění

Vaše nejčastější dotazy

Na jedné smlouvě můžete pojistit 1 hlavní osobu a až 6 dalších osob, dospělé i děti. Díky tomu budete mít pojištění všech Vašich blízkých pěkně pohromadě.

OneLife je širokospektrální pojištění pro osoby všech věkových skupin – pojištění je možné sjednat pro klienty se vstupním věkem 0 – 75 let.

Pojištění OneLife je možné sjednat minimálně na 5 let, maximálně však do 80 let věku pojištěného. U dětského připojištění maximálně do věku 25 let.

Pojištění je možné hradit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně dle zvolené frekvence. V případě investiční varianty navíc i jednorázově.

Ke stažení

Starší dokumenty naleznete v archivu.

Prohlédněte si naše investiční strategie

1 Možnost výběru je poskytována jen u smluv, u nichž nelze za hrazené pojistné uplatňovat daňové odpočty ve smyslu ust. § 15, odst. 6, zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Informace a popisy, které dokument obsahuje, nutně nemusí představovat úplné popisy všech výjimek či podmínek vztahujících se na produkty a služby, ale jejich účelem je poskytnout všeobecné informace.