Skip Navigation

Vision

Flexibilní investiční životní pojištění pro celou rodinu, které se přizpůsobí vašim aktuálním nárokům a potřebám.

Vision 7.0

Investiční životní pojištění určené pro hl. pojištěného (dospělý/dítě) a až 6 dalších osob.
 • MetLife Fair – odměňujeme za zdravý životní styl a méně rizikové zaměstnání
 • široká nabídka připojištění s možností kombinace pevných a klesajících pojistných částek, denních dávek a penzí
 • sleva 15 % nebo 30 % pro vedlejšího pojištěného za balíček Úvěrová asistence
 • odměna za věrnost, zvýhodnění za bezeškodní průběh
 • pro pojištěné děti rozsáhlé asistenční služby BEZ PLACENÍ POJISTNÉHO

Program MetLife Fair

Odměňujeme klienty za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání. Nabídka platí pro pojištěné dospělé.

Zaměstnání

Zaměstnání

až 15%

Pro klienty s méně rizikovým povoláním (více než 70 zaměstnání včetně úředníků, lékařů, učitelů atd.).

 
Nekuřák

Nekuřák

až 20%

Pro klienty, kteří nejsou a za posledních 24 měsíců nebyli aktivní konzumenti nikotinu v jakémkoli množství a podobě (cigarety, doutníky, dýmky, e-cigarety, žvýkací tabák atd.).

 
Darování krve

Darování krve

až 5 %

Pro klienty, kteří pravidelně jednou za 24 měsíců darují krev.

 
Prevence

Prevence

až 5 %

Pro klienty, kteří pravidelně jednou za 24 měsíců absolvují preventivní lékařské prohlídky u praktického lékaře.

 
Prevence Plus

Prevence Plus

až 10 %

Pro klienty, kteří pravidelně jednou za 24 měsíců absolvují preventivní prohlídky u gynekologa nebo prohlídky u urologa.

 

Výhody pojištění

 • nejkratší čekací doba na trhu – pouze 2 měsíce
 • MetLife Fair – sleva za zdravý životní styl až 37 %
 • unikátní Úvěrová asistence se slevou až 30 %
 • 10 % bonus za bezeškodní průběh za každých 10 let
 • Partners bonus – vrácení části prvoročního pojistného
 • vrácení až 100 % poplatků za vedení smlouvy
 • bohatá nabídka 28 druhů připojištění
 • Opce – budoucí navýšení PČ bez zkoumání ZD
 • asistenční služby pro děti zdarma
 • 2násobné plnění o prázdninách pro děti (TNU, NU)
 • rodinná sleva 50 % pro děti (TNU, ZO, H)
 • předběžné krytí až do výše 2 500 000 Kč
 • u OSVČ akceptujeme příjem dle obratu (40 – 80 %)
 • až do 5 000 000 Kč PČ bez lékařské prohlídky
 • až do 11 000 000 Kč PČ bez finančního dotazníku
 • předběžné posouzení zdravotního stavu klienta

 

Něco speciálního

Pojištění blízkého

Pojištění blízkého

Pokud k vaší smlouvě pojistíte i vašeho blízkého můžete získat slevu 15 nebo 30 % za krytí smrti s klesající pojistnou částkou a za balíček Úvěrová asistence.

 
10 let pojistné události

10 let pojistné události

Ke každé pojistné ochraně vracíme po 10 letech bez pojistné události 10 % rizikového pojistného.

 
Pojištění dítěte

Pojištění dítěte

U pojištěných dětí  poskytujeme rozsáhlé asistenční služby (např. hlídání, rehabilitace, úklid, lékař na telefonu apod.) BEZ PLACENÍ POJISTNÉHO.

 

Výplata z pojištění

Hlavní pojištěný
Případ dožití Bude vyplaceno pojistné plnění ve výši aktuální kapitálové hodnoty pojištění.
Případ smrti Bude obmyšleným osobám vyplacena sjednaná pevná složka pojistné částky pro případ smrti nebo aktuální kapitálová hodnota, pokud je vyšší + klesající složka pojistné částky pro případ smrti + pozůstalostní penze. (Nelze pro hlavní pojištěné dítě).
Vedlejší pojištěný
Případ smrti Bude obmyšleným osobám vyplacena sjednaná pojistná částka pro případ smrti.
Prohlédněte si naše investiční strategie

Mimořádné vklady

 • V případě volných peněžních prostředků je možné vložit prostředky do pojistné smlouvy Vision formou mimořádného pojistného.
 • Mimořádné pojistné je možné vložit do vybrané investiční strategie a prostředky dále zhodnocovat.
 • Mimořádné pojistné je možné kdykoliv vybrat.1

Připojištění

Parametry pojištění

 • 1 hlavní pojištěný (dospělý nebo dítě)
 • 0–6 dalších osob (dospělí/děti)
 • hlavní pojištěný dospělý: 15–70 let
 • hlavní pojištěné dítě: 0–14 let
 • vedlejší pojištěný: 15–70 let
 • pojištěné dítě: 0–14 let
 • hlavní pojistná doba - min. 10 let a max. do 80 let věku hlavního pojištěného
 • vedlejší pojištěný - min. 10 let a max. do věku 80 let
 • pojištěné děti - min 5 let a max. do věku 25 let
 • měsíčně
 • čtvrtletně
 • pololetně
 • ročně

Ke stažení

Starší dokumenty naleznete v archivu.

1 Možnost výběru je poskytována jen u smluv, u nichž nelze za hrazené pojistné uplatňovat daňové odpočty ve smyslu ust. § 15, odst. 6, zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Informace a popisy, které dokument obsahuje, nutně nemusí představovat úplné popisy všech výjimek či podmínek vztahujících se na produkty a služby, ale jejich účelem je poskytnout všeobecné informace.