Co jsou to civilizační choroby?

Civilizační choroby jsou charakteristické tím, že je nelze přenášet z jedné osoby na druhou,

proto se jim také říká neinfekční nemoci. Jsou výsledkem kombinace více faktorů včetně genetiky, fyziologie, životního prostředí a chování jednotlivců. Mezi nejčastější civilizační choroby patří kardiovaskulární onemocnění (nejčastěji srdeční infarkt či mozková mrtvice), chronická respirační onemocnění, cukrovka a rakovina. Některé formy rakoviny jsou navíc silně spojeny s volbou životního stylu, a proto jsou často označovány jako nemoci životního stylu (Tabish, 2017).

Tabulka znázorňuje deset nejčastějších příčin úmrtí na světě v roce 2020. V porovnání s rokem 2019 se změnily jen jednotlivé pozice a nově se v žebříčku objevilo také onemocnění covid-19 (CDC, 2022).

Příčina smrti Procento z celkového počtu mrtvých

1. Kardiovaskulární onemocnění

20.6 %

2. Rakovina

17.8 %

3. Covid-19

10.4 %

4. Nehody

5.9 %

5. Mrtvice

4.7 %

6. Chronická onemocnění dolních cest dýchacích

4.5 %

7. Alzheimerova choroba

4 %

8. Cukrovka

3 %

9. Influenze a zápal plic

1.6 %

10. Nefritida, nefrotický syndrom a nefróza (onemocnění ledvin).

1.6 %

(WHO, 2022)

Čím jsou civilizační choroby způsobeny?

Civilizační choroby jsou ve velké míře způsobeny čtyřmi behaviorálními rizikovými faktory:

  • kouřením, tedy užíváním tabáku,
  • nezdravou, a hlavně nevyváženou stravou,
  • nedostatečnou fyzickou aktivitou a
  • konzumací alkoholu.

Svou roli však sehrává i větší urbanizace, stále rychlejší stárnutí populace (a s tím spojený vysoký krevní tlak), zvýšená hladina glukózy či lipidů (nejčastěji cholesterolů) v krvi.

Úmrtími jsou nejvíce postiženy státy s nízkými a středními příjmy a obecně chudší lidé ve všech zemích. Jedná se o začarovaný kruh, kdy jsou chudí stále více vystavováni rizikovým faktorům, které je následně dělají ještě chudšími (WHO, 2010).

Jaká je nejúčinnější prevence civilizačních onemocnění?

Zní to jako klišé, ale řadě onemocnění lze předcházet právě eliminací jejich příčin, tedy: nekuřáctvím, zdravým životním stylem, pestrou stravou, dostatkem pohybu a vyhýbáním se alkoholu.

Prevence… ale jaká? A čeho?

Prevence je nesčetněkrát skloňované slovo, ale jak vědět, jaká preventivní prohlídka je pro mě vhodná? Kam si zajít? A jaké samovyšetření si popřípadě dokážu udělat sám/sama? Pokud se o prevenci civilizačních nemocí chcete dozvědět více, můžete navštívit sociální sítě či webové stránky organizace Loono.

Loono sdružuje tým mladých lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů, kteří vzdělávají veřejnost v oblasti prevence onkologických (#prsakoule) a kardiovaskulárních (#žiješsrdcem) onemocnění, a dále reprodukčního (#doledobrý) a duševního zdraví (#dobrénitro).

Na jejich stránkách si můžete udělat TEST, který vás navede správným směrem k potřebným preventivním prohlídkám.

Loono připravilo vzdělávací akce o prevenci a tématech s ní spojených i pro zaměstnance MetLife. Jako pojišťovna víme, že prevence je nejlepším lékem pro každého jedince. Proto v rámci všech životních pojištění odměňujeme aktivity zdravého životního stylu programem MetLife Fair. Nejštědřejší jsem vůči nekuřákům, a to 20% slevou na pojištění. Prevence se také vyplatí, protože dokáže ušetřit až 10 % z celkové částky za pojištění. Vážíme si zodpovědnosti a pomoci dárců krve, které program odmění slevou 5 %.

Chcete být odměněni za svůj zdravý životní styl? Rádi vás na této cestě podpoříme – sjednejte si naše životní pojištění, užívejte s námi radosti života naplno.


Více informací o civilizačním onemocnění můžete načerpat v blogovém článku Loono.  A poslechněte si také zajímavý podcast Loona O civilizačních onemocněních a Lifestyle medicine s MUDr. Monikou Koubovou.