Skip Navigation

Životní pojištění

Životní pojištění Vám pomůže postarat se o své nejbližší, umožní Vám překonat a udržet si svůj životní standard v případě, že se stane něco nepředvídatelného, ať už Vám nebo Vašemu partnerovi.
  • Pojištění rizik pro celou rodinu.
  • Pomůže Vám zajistit krytí hypotéky či úvěru v případě závažných situací.
  • Může Vám pomoci nashromáždit finanční prostředky na vzdělání dětí a vnoučat a v neposlední řadě zajistí Vám i partnerovi další příjem na přilepšenou po ukončení aktivní pracovní činnosti.
  • Finanční zajištění pozůstalých v případě úmrtí živitele rodiny.

Nabídka životních pojištění

OneLife

Investiční, rizikové nebo úrazové pojištění určené pro hlavního pojištěného (dospělý/dítě) a až 6 dalších osob.

Garde 6.0

Investiční nebo rizikové životní pojištění určené pro hlavního pojištěného (dospělý/dítě) a až 6 dalších osob.

Základní typy životního pojištění

Investiční životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti s investováním pojistného do investičních strategií, kde je investiční riziko na straně klienta. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii. Investiční životní pojištění přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků, které ale nebývá garantováno. Typickým znakem je možnost volby z nabídky několika investičních fondů lišících se předpokládaným zhodnocením finančních prostředků a podstupovanou mírou rizika. Standardem investičního životního pojištění je možnost kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. Rozložení finančních prostředků mezi vybrané fondy (alokační poměr) lze v průběhu doby trvání pojištění měnit.

Rizikové životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti. V případě ukončení pojistné smouvy není vyplaceno žádné plnění (produkt neobsahuje spořící složku).

Pojištění zahrnuje menší nebo vážnější nemoci a úrazy, které se nevyhýbají nikomu. Obzvlášť vážný úraz s trvalými následky může znamenat velký zásah nejen do vašeho životního tempa, ale také do života celé vaší rodiny. Bohužel i smrtelné úrazy přicházejí nenadále a bez varování. Velkou zátěží ovšem můžou být i méně vážné situace, např. dlouhodobější pobyt v nemocnici nebo v pracovní neschopnosti, které se také výrazně podepíšou na vašich příjmech či rodinném rozpočtu. Kromě úrazů také nemoci a různé zdravotní komplikace mají výrazný dopad na vaše plány, vaši finanční situaci a také na celou vaši rodinu. Ať už se jedná o závažná onemocnění, invaliditu z nejrůznějších příčin, chirurgický zákrok nebo pobyt v nemocnici, všechny tyto události vás dokáží vyřadit z pracovního procesu na měsíce nebo dokonce i roky. Z toho důvodu se vyplatí nenechat nic náhodě a sjednat pojištění sobě i svým nejbližším. Nabízíme široké možnosti pojistné ochrany proti nejrůznějším nebezpečím, které si nastavíte přesně podle svých představ. Je možné nakombinovat pevné i klesající pojistné částky či denní dávky přesně podle svých potřeb. Každé pojištění si individuálně nastavíte na požadovanou dobu.

Pojištění pro děti zahrnuje pojištění Vašich dětí nebo vnoučat, které jsou ve Vašem životě bezpochyby to nejdůležitější a nejcennější. Každý z nás si přeje, aby již od malička žily v bezpečí a byly chráněny před životními nepříjemnostmi a úrazy. Určitě také chcete, aby při prvních samostatných rozhodnutích v životě měly k dispozici finanční prostředky. Tuto péči a ochranu jim můžete snadno poskytnout prostřednictvím pojištění pro děti od pojišťovny MetLife. Všem dětem po celé jejich neposedné dětství hrozí různé životní nepříjemnosti a především nebezpečí úrazů, ať už lehčí nebo těžší podoby. Ideálním řešením je sjednání pojištění pro děti.