Skip Navigation

O společnosti

Pojišťovna MetLife vznikla v létě roku 1992 jako jedna z prvních univerzálních pojišťoven se stoprocentní zahraniční kapitálovou účastí v České republice, pod názvem PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. Jejím zakladatelem byla společnost Alico (American Life Insurance Company) a široké veřejnosti byla společnost na trhu představena pod značkou „Amcico“.

Přelomovým rokem v historii působení pojišťovny se stal rok 2002, kdy pojišťovna splnila zákonnou povinnost stanovenou novým zákonem o pojišťovnictví z roku 1999, oddělila část všeobecného pojištění a stala se tak výlučně životní pojišťovnou.

Pojišťovna MetLife začala hned od počátku svého působení na území České republiky budovat silnou distribuční síť profesionálních pojišťovacích zprostředkovatelů, kanceláří  a agentur. V současné době je na území republiky 30 silných agenturních zastoupení a nejméně 20 kanceláří v dalších menších i větších městech. Pojišťovna zároveň spolupracuje s více než 15 velkými makléřskými společnostmi - pojišťovacími agenty.

Zcela nová kapitola v historii pojišťovny se začala psát od 1. listopadu 2010, kdy se pojišťovna stala součástí americké pojišťovny MetLife, Inc. V České republice i nadále poskytovala své služby životního a úrazového pojištění pod novou obchodní značkou „MetLife“. 

MetLife pojišťovna, a.s. se v roce 2015 sloučila s irskou společností MetLife Europe Limited (MEL), která je členem skupiny MetLife a byla založena v Irsku. Část pojistného kmene neživotního pojištění je zároveň k 1. dubnu 2015 převedena na společnost MetLife Europe Insurance Limited (meil), která je rovněž součástí skupiny MetLife a byla založena v Irsku.

MetLife, Inc. je přední poskytovatel životního a důchodového pojištění a zaměstnaneckých benefitů, s unikátním dědictvím v péči o 100 miliónů klientů ve 47 zemích světa, a to s více než 140letou historií. Prostřednictvím svých poboček a dceřiných společností si MetLife, Inc. drží přední pozice na trhu ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Tichomoří, Evropě a na Středním Východě. MetLife, Inc. je největší životní pojišťovnou ve Spojených státech (z hlediska objemu platných životních pojistných smluv). Ve Spojených státech poskytuje MetLife své služby více než 90 společnostem z prvních 100 uváděných v žebříčku FORTUNE 500®. Více informací naleznete na stránce www.metlife.com.

Dalším důležitým historickým milníkem v historii globální společnosti MetLife byla koupě Aviva životní pojišťovny, a.s. (do roku 2002 známá pod značkou Commercial Union), k 1. srpnu 2012.

Společnost MetLife, Inc. naplnila integrací pojišťoven Amcico a Aviva k 1. lednu 2013 svou strategii mezinárodní expanze coby účinného nástroje růstu firmy a rozšíření své značky MetLife především do střední a východní Evropy. 

Pojišťovna MetLife nabízí široké portfolio jak kapitálového, rizikového, univerzálního a investičního životního pojištění, tak variabilní produkty úrazového pojištění. Ke konci roku 2012 měla společnost více než 750 000 spokojených klientů. Pojistné smlouvy vydané  pojišťovnou MetLife jsou přímými závazky pojišťovny v České republice. Finanční prostředky klientů jsou adekvátně zajištěny – jsou umístěny především v České republice, a to ve státních a vysoce bonitních cenných papírech (dluhopisech) ve smyslu platné české legislativy. Pojišťovna dosahuje dlouhodobě dobrých hospodářských výsledků díky finanční disciplíně a rozvážné investiční politice.

Základní údaje o společnosti

Mezinárodní zastoupení nadnárodní pojišťovací společnosti MetLife, Inc. v České republice od roku 2015 reprezentují 2 právní subjekty, a to MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku, IČ 03926206, se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00  Praha 1 a MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka pro Českou republiku, IČ 03926079 , se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00  Praha 1.

MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku
Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1
info@metlife.cz | www.metlife.cz | IČ: 03926206 | Zapsaná v OR vedeném MS V Praze | sp.zn. A77032
Recepce: +420 227 111 111

Právní forma: Odštěpný závod zahraniční právnické osoby
Vedoucí odštěpného závodu: Ing. Pavol Dorčák
Obchodní značka: MetLife

Předmět činnosti:

  • provozování pojišťovací činnosti v oblasti životního pojištění pro třídy I, III, IV a VI dle rámcových předpisů Evropských společenství (životní pojištění) 
  • provozování pojišťovací činnosti v oblasti neživotního pojištění pro třídy I a II dle rámcových předpisů Evropských společenství (neživotní pojištění)

 

Zřizovatel odštěpného závodu
MetLife Europe d.a.c.
Dublin, Lower Hatch Street, 20 on Hatch , Irsko
Registrační číslo: 415123
Právní forma: společnost s ručením omezeným na akcie zapsána v irském obchodním rejstříku

MetLife Europe Insurance  d.a.c., pobočka pro Českou republiku
Purkyňova 2121/3, 110 00  Praha 1
info@metlife.cz | www.metlife.cz | IČ: 03926079 | Zapsaná 25. března 2015 v OR vedeném MS V Praze | sp.zn. A77033

Právní forma: Odštěpný závod zahraniční právnické osoby
Vedoucí odštěpného závodu: Ing. Pavol Dorčák
Obchodní značka: MetLife 

Předmět činnosti: provozování pojišťovací činnosti v oblasti neživotního pojištění pro třídy 1, 2, 8, 9, 16 a 18 dle rámcových předpisů Evropských společenství (neživotní pojištění)

Zřizovatel odštěpného závodu
MetLife Europe d.a.c.
Dublin, Lower Hatch Street, 20 on Hatch , Irsko
Registrační číslo: 472350
Právní forma: společnost s ručením omezeným na akcie zapsána v irském obchodním rejstříku

Pojišťovna MetLife uplatňuje postupy náležité péče pro nové účty pojistné smlouvy a také na dříve existující účty pojistné smlouvy ve smyslu ust. § 13s, odst. 4, zák. č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. To znamená, že budeme zjišťovat, zdali klienti s pojistnou smlouvou, která vytváří odkupní hodnotu, neplatí též daně ve vybraných zahraničních státech. Za určitých okolností můžeme údaje o takovýchto klientech poskytnout v souladu s právními předpisy Specializovanému finančnímu úřadu, vše za účelem předcházení přeshraničním daňovým únikům.