Skip Navigation

Životní pojištění po onkologickém onemocnění

Pojišťovna MetLife přistoupila k samoregulačnímu standardu České asociace pojišťoven (ČAP) týkajícímu se přístupu k osobám, které prodělaly onkologické onemocnění a chtějí si sjednat individuální životní pojištění pro případ smrti.

U pojištění pro případ smrti budeme hodnotit zdravotní stav zájemce tak, jako by onkologické onemocnění vůbec neprodělal, pokud od ukončení úspěšné kurativní léčby zároveň uplynul počet let uvedený níže v tabulce. Kurativní léčbou se myslí léčba, jejímž cílem je vyléčení nemoci.  Za úspěšné ukončení kurativní léčby považujeme stav, kdy léčbou bylo dosaženo jejího cíle, tedy že u pacienta vymizely všechny známky přítomnosti nádoru v těle. Případná následná adjuvantní (tj. zajišťovací) léčba stanovenou dobu nijak neprodlužuje.

Zdravotní stav je vždy posuzován jako celek, tedy ačkoliv již v rámci posouzení rizika nebude bráno na zřetel prodělání onkologického onemocnění, musíme posoudit Váš zdravotní stav jako celek i z pohledu případných trvalých následků onkologického onemocnění (například založení trvalé stomie) a dalších onemocnění, prodělaných úrazů apod.

Klientům, kteří v minulosti prodělali onkologické onemocnění, můžeme v některých případech a na základě individuálního posouzení zdravotního stavu nabídnout i další pojištění (invaliditu, pracovní neschopnost apod.).

MKN diagnóza Stadium - 7 let od vyléčení Stadium - 10 let od vyléčení
C18 až C20 zhoubný novotvar kolorekta   1 až 3B
C43 zhoubný melanom kůže 1 2 až 3B
C50 zhoubný novotvar prsu   1 až 3B
C53 zhoubný novotvar děložního hrdla 1 2 až 3
C56 zhoubný novotvar vaječníku   1 až 3
C62 zhoubný novotvar varlete   Všechna stadia bez metastáz
C64 zhoubný novotvar ledviny 1 2 až 3
C73 zhoubný novotvar štítné žlázy 1 Všechna ostatní stadia bez metastáz
C81 Hodgkinův lymfom 1 2 až 3B
Ostatní Individuální posouzení Individuální posouzení

Nenašli jste v tabulce Vaši diagnózu? Neznamená to, že bychom Vás neuměli pojistit, ke všem našim klientům přistupujeme individuálně, v tabulce uvádíme pouze výčet nejčastějších diagnóz.

V případě dalších dotazů neváhejte a obraťte se na Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele nebo využijte speciálně zřízenou schránku onko@metlife.cz, na které Vám nejpozději do 30 dnů odpovíme.