Skip Navigation

Výroční zprávy

Informace o pojišťovně podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

MetLife Europe d.a.c

Zpráva dozorčí rady a auditované finanční výkazy za fiskální rok končící 31. 12. 2019

Default Document (PDF-929 KB)
MetLife Europe Insurance d.a.c.

Zpráva dozorčí rady a auditované finanční výkazy za fiskální rok končící 31. 12. 2019

Default Document (PDF-624 KB)
MetLife Europe d.a.c

Zpráva dozorčí rady a auditované finanční výkazy za fiskální rok končící 31. 12. 2018

Default Document (PDF-1 MB)
MetLife Europe Insurance d.a.c.

Zpráva dozorčí rady a auditované finanční výkazy za fiskální rok končící 31. 12. 2018

Default Document (PDF-1 MB)
MetLife Europe d.a.c

Zpráva dozorčí rady a auditované finanční výkazy za fiskální rok končící 31. 12. 2017

Default Document (PDF-1 MB)