Skip Navigation

Linka pomoci pro etiku a podvody

Nahlaste podezření na podvod nebo neetické chování

Tuto službu lze využít pro účely nahlášení podezření na podvod nebo neetické chování. Nezaměňujte, prosím, podvod se sporem, dotazem nebo stížností, kterou jste podali nebo chcete podat. ​
Pokud máte obecný dotaz nebo dotaz týkající se služeb, který nezahrnuje podvod, prosím, využijte kontakty zde.​

Všichni zaměstnanci, zákazníci, akcionáři nebo jiné zainteresované strany, které se domnívají nebo mají důkazy o jakémkoli porušení etických postupů, jako je podezření na podvod, neetické chování, nesrovnalosti ve finančním účetnictví, nevhodné obchodní praktiky, jednání s dodavateli, službami, obchodními partnery (makléři atd.) nebo v rámci jakéhokoliv jiného obchodního vztahu, mohou společnost MetLife informovat prostřednictvím MetLife linky pro pomoc s etikou a podvody (MetLife Ethics & Fraud HelpLine) kliknutím zde. ​

Účelem těchto komunikačních kanálů je výhradně bezpečný, nezávislý a anonymní příjem hlášení o neetickém chování a podezření na podvod 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.  Společnost MetLife zakazuje zaměstnancům jakoukoli formu odvety vůči komukoli za upozornění na podezření na podvod nebo neetické chování. Odvetná opatření jsou podle Etického kodexu společnosti zakázána.​

Všechny hovory budou vyřízeny diskrétně a důvěrně.