Na „kroužky“ budou letos chodit minimálně dvě třetiny dětí, nejvíce táhnou sportovní a umělecké aktivity

Začátek školního roku je pravidelně spjat také s volbou mimoškolních aktivit pro děti. Doposud alespoň jeden „kroužek“ či oddíl navštěvovaly zhruba dvě třetiny českých dětí, minimálně stejně tomu bude i v následujícím školním roce. Největší oblibě se mezi rodiči a dětmi těší sportovní aktivity, v čele s fotbalem, plaváním a tancem či baletem. Pouze zhruba polovina rodičů malých sportovců však myslí na úrazové pojištění. Alespoň jeden úraz už za sebou přitom má každé páté dítě, které se věnuje sportovním kroužkům.

V novém školním roce určitě přihlásí své dítě na zájmový kroužek více než 6 z 10 rodičů, pětina rodičů se dítě chystá zapsat hned na několik aktivit. Nejdůležitější při rozhodování jsou pro rodiče preference dítěte (61 %) a prospěšnost a potenciál kroužku pro jeho rozvoj (58 %), významnou roli hraje také fakt, zda je kroužek či oddíl v blízkosti bydliště (45 %). Náklady na provozování kroužku jsou při rozhodování zásadní ve třetině rodin, naopak vlastní zkušenost rodičů s danou aktivitou roli nehraje téměř vůbec. Polovina rodičů utratí za kroužky pro jedno dítě do tří tisíc korun ročně, dalších 40 % rodičů se vejde do částky 7 tisíc korun za rok. V průměru nejvíce peněz do kroužků investují rodiče ve Středočeském, Ústeckém, Jihomoravském kraji a v hlavním městě.

Děti s kroužky začínají brzy a věnují se jim 1 – 2x týdně

Přes 60 % českých dětí začíná s kroužky ještě před nástupem do první třídy nebo souběžně se začátkem školní docházky. Každé desáté dítě si zájmové aktivity vyzkouší ještě před dovršením 4 let věku. Třetina českých dětí má kroužky jednou týdně, dalších 30 % dvakrát týdně. Každé jedenácté dítě se mimoškolním aktivitám věnuje 4x týdně a častěji.

Sportovní kroužky vedou, kralují fotbal a plavání

Osmdesát procent rodičů pro své děti volí sportovní kroužky a oddíly, necelá polovina hudební nebo jiný umělecký kroužek, pětina jazykový kurz. Zhruba každé desáté dítě pak chodí do skauta. Mezi neoblíbenější sportovní kroužky v České republice patří fotbal (17 %), plavání (17 %) a tanec či balet (14 %), následují florbal (11 %) a bojové sporty (11 %). Většina českých dětí sportovní kroužky navštěvuje nebo bude navštěvovat čistě zájmově, bez účasti na jakýchkoliv turnajích nebo soutěžích. Závodně na okresní či krajské úrovni sportuje 35 % dětí a zhruba každý desátý malý sportovec či sportovkyně soutěží na národní nebo mezinárodní úrovni a 1 % českých dětí sportem vydělává.

Každý pátý dětský sportovec už se v minulosti zranil

Sport s sebou však nese i zvýšené riziko úrazu. Dle údajů Nemocnice Tábor se každý třetí dětský úraz přihodí právě při sportovních aktivitách. Ze zkušeností rodičů vyplývá, že minimálně jeden úraz už při sportovním tréninku nebo soutěži utrpělo každé páté dítě. „Průzkum ukázal, že s úrazem během sportovního kroužku má zkušenost něco málo přes 20 % dětí, více než polovina z nich musela být dle rodičů lékařsky ošetřena,“ říká Tereza Kůželová, tisková mluvčí pojišťovny MetLife. „Mezi nejčastější dětské sportovní úrazy, se kterými se můžeme setkat hlavně u malých fotbalistů, hokejistů, basketbalistů nebo volejbalistů, patří jednoznačně zlomeniny rukou a nohou, vymknuté kotníky, poranění kolene nebo poranění hlavy, jako tržné rány či lehké či střední otřesy mozku,“ vysvětluje Tereza Kůželová. „Nejčastější příčinou jsou většinou neuposlechnutí pokynů trenérů, vzájemné hecování se ve skupině a neodhadnutí správné míry či síly, neuvědomění si možných následků, popřípadě i nedostatečné soustředění se,“ dodává.

Úrazové pojištění pro malé sportovce

Rodiče dětí, které sportují, by měli úrazové pojištění brát jako samozřejmou součást výbavy malého sportovce či sportovkyně. Dle výsledků průzkumu má však úrazové pojištění uzavřeno jen necelých 60 % dětí, které se věnují sportovním aktivitám. Další pětina rodičů malých sportovců však o uzavření úrazového pojištění pro děti přemýšlí. „Rodiče, kteří se chystají uzavřít pojištění pro své aktivní dítě, by si vždy měli ověřit pojistné podmínky dané pojišťovny. Například MetLife pojišťuje amatérské a rekreační sportovce bez přirážky. Do této kategorie se řadí i většina běžných volnočasových sportovních kroužků. Pojistná ochrana se vztahuje i na úrazy během amatérských závodů. Výjimkou jsou adrenalinové a nebezpečné sporty a případy, kdy pojištěné dítě provozuje sport jako profesionální sportovec, tedy si jím vydělává. To se však týká naprostého zlomku případů,“ říká Tereza Kůželová z MetLife. V rámci dětského pojištění Kamarád pojišťovny MetLife lze navíc individuálně získat pojistnou ochranu i pro případ sportovních aktivit spojených s vyšším nebezpečím, které jsou standardně ve výlukách. Pojištění Kamarád mohou rodiče svým dětem nyní sjednat se zajímavou 25% slevou.

Průzkum MetLife byl realizován ve spolupráci s nástrojem Instant Research agentury IPSOS na vzorku 555 rodičů (srpen 2017).

O MetLife

MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku zahájila svou činnost na českém trhu v říjnu 1992. Je dceřinou společností MetLife, Inc., která patří ve světě pojišťovnictví ke špičce a poskytuje tak společnosti cenné zázemí. MetLife nabízí širokou škálu kvalitních produktů životního, úrazového, investičního životního a skupinového pojištění, které se osvědčily v mnoha zemích světa a které jsou schopny uspokojit požadavky klientů všech věkových kategorií. Více informací najdete na stránkách www.metlife.cz

MetLife, Inc. (NYSE: MET), je prostřednictvím svých poboček a dceřiných společností („MetLife") jednou z největších pojišťoven na světě. Pojišťovna MetLife byla založena v roce 1868 a je předním poskytovatelem životního a důchodového pojištění, zaměstnaneckých benefitů a správy majetku. MetLife pečuje přibližně o 100 milionů klientů, působí téměř v 50 zemích světa a zaujímá přední pozice na trhu v Japonsku, Latinské Americe, Asii, Evropě a na Středním Východě. Více informací najdete na stránkách www.metlife.com

Kontakt pro média

Adéla (Chvalovská) Vašíčková
MetLife
Tereza Kůželová