Zaměstnanci mají zájem o zahraniční pracovní stáže, nevyužívají je však příliš často 

Jak vyplynulo z nejnovějšího mezinárodního výzkumu pojišťovny MetLife, zaměstnanci by uvítali jako jeden ze zaměstnaneckých benefitů možnost pracovat nějaký čas v zahraničí. Pro možnost zahraniční pracovní stáže se vyslovilo 67 % dotázaných napříč generacemi.

V rámci výzkumu byli osloveni respondenti několika generací, aby se vyjádřili k možnosti pracovat v zahraničí. Ukázalo se, že v případě zahraničních pracovních stáží není věk rozhodující a stejnou měrou by je uvítali jak mladí, tak příslušníci starší generace. Pouhých 15 % dotázaných však má za sebou přímou zkušenost s prací v zahraničí, celá čtvrtina respondentů (24 %) si navíc není jistá, jestli jejich zaměstnavatel něco podobného vůbec nabízí.

Důvody k vycestování do zahraničí na dlouhodobější pracovní stáž (alespoň tři měsíce) mohou být různé. Figuruje mezi nimi pochopitelně možnost finančně si polepšit (uvedlo ji 44 % dotázaných), stejnou měrou je však pro zaměstnance důležitá také šance na získání nových cenných zkušeností (45 % respondentů) nebo touha po dobrodružství (41 %). Mezi dalšími odpověďmi respondenti uvedli například potřebu osobního naplnění z práce nebo pocit, že jim práce dává smysl.

„S ohledem na sílící globalizaci a neutuchající touhu po nových zkušenostech, které jsou na pracovním trhu nesmírně ceněny, není překvapivé, že lidé touží pracovně vycestovat a rozšiřovat své schopnosti v zahraničí. Pokud má firma zahraniční pobočky, zaměstnavatelé by měli zvážit možnost zařadit zahraniční stáž mezi nabízené benefity. Zároveň by se však měli ujistit, že poskytují svým zaměstnancům dostatek informací o konkrétním zahraničním trhu a jeho problémech, aby tato stáž byla pro zaměstnance i firmu skutečně přínosná,“ komentuje výsledky výzkumu František Špulák, Marketing and Communication Executive pojišťovny MetLife.

Atraktivita jednotlivých zemí či měst jako cílových destinací pracovní stáže je pochopitelně různá, Praha a Česká republika vůbec však patří k těm všeobecně nejoblíbenějším. Svou roli v tom nepochybně hraje strategické umístění ve středu Evropy, dobrá dopravní dostupnost a kvalitní podmínky pro život. Cizince však láká také možnost osobního a profesního růstu zaručená vysokou úrovni odborných a technických znalostí a dovedností jejich potenciálního zaměstnavatele.

„Je dobré si uvědomit, že Česká republika si ve světě vybudovala dobré renomé, pokud jde o zdejší nabídku a úroveň práce. Zaměstnavatelé by se tedy měli snažit si tuto pověst dlouhodobě udržet a neustále ji zlepšovat atraktivními pracovními možnostmi pro cizince,“ uzavírá František Špulák.

Informace pro editory

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top deseti nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. MetLife Europe d.a.c. je dceřinou společností MetLife, Inc., která vznikla již v roce 1868 a v současnosti spravuje pojistky 100 milionů klientů ve více než 40 zemích světa. Široká produktová nabídka zahrnuje zejména investiční životní pojištění, úrazové pojištění, speciální druhy pojištění pro ženy nebo děti či zaměstnanecké benefity.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Marcela Štefcová
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1