Pojišťovna MetLife vysadí 5 milionů stromů po celém světě

Zaměstnanci české pobočky společnosti MetLife se připojili k podpoře jejího globálního závazku a na začátku listopadu společně s neziskovou organizací Sázíme stromy vysadili nové dřeviny na zahradě Domova sv. Karla Boromejského. Na Slovensku se pojišťovna spojila s iniciativou Sadime stromy, s níž ozelenila cyklotrasu u obce Veľký Biel. Celkem se pojišťovna MetLife rozhodla vysadit 5 milionů stromů, a to především v oblastech ohrožených přírodními katastrofami. Doposud jich po celém světě vysadila více než 200 tisíc.

„Spoustu aktivit jako třídění odpadů, kompletní nahrazení jednorázových plastů, odborné zacházení s elektroodpadem a jiné už považujeme za samozřejmé. Po celém světě i v Čechách a na Slovensku se naši zaměstnanci dobrovolně připojují k aktivitě sbírání odpadků a čištění přírody. Velkou radost mám také z dalších drobností z oblasti udržitelného rozvoje, jako je například cateringová spolupráce s chráněnou dílnou Bílá Vrána, kde zaměstnávají lidi s mentálním a kombinovaným postižením,“ říká Ivona Agarwal, Sustainability and Marketing&Comms specialistka pojišťovny MetLife v České republice a na Slovensku. „Již tradičně pořádáme sbírky oblečení a domácích potřeb pro Charitu Beroun, dále jsme začali organizovat pravidelné Dny dobrých nákupů v kanceláři MetLife, abychom podpořili další chráněné dílny a neziskové organizace,“ říká Agarwal.

MetLife dosahuje svého závazku udržitelnosti do roku 2030 progresivním tempem. Snížila emise a 20 miliard dolarů vložila do nových zelených investic – jen v roce 2021 to bylo 6 miliard dolarů. Současně se jí daří udržovat uhlíkovou neutralitu svých poboček, vozového parku i služebních cest. Rok 2021 byl již šestým v řadě, kdy uhlíkové neutrality dosáhla.

Do roku 2030 přichází pojišťovna s dalšími ambiciózními cíli, jimiž se zavázala podporovat ekologické projekty, a ještě více pomáhat znevýhodněným na pracovišti i mimo něj. Zároveň po světě do roku 2030 investuje 2,5 miliard dolarů do tzv. aktivit zaměřených na diverzitu, rovnost a inkluzi. MetLife investuje také do vzdělání. Ročně edukuje až 50 tisíc lidí v oblasti environmentálního hospodaření; celkově školeními v roce 2021 prošlo na 108 tisíc účastníků. Společnost MetLife si totiž uvědomuje rizika spojená se změnou klimatu, která se stále zvyšují, a zavázala se dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050 nebo dříve.

Report o udržitelných krocích mimo jiné informuje rovněž o globálním zastoupení žen ve firmě MetLife. V roce 2021 celkově tvořili 52 %, z toho 25 % jsou pozice výkonného vedení. Vysoko nad celosvětovým průměrem bylo procento žen na manažerských pozicích, které činí 41 %. Rovnou polovinu pak představují ženy na pozici strategických poradkyň.

MetLife Česká republika se pyšní i certifikátem Zodpovědná firma, kterou uděluje Ekokom těm společnostem, jež se zasluhují o zelenější budoucnost plněním povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru.

Společnost MetLife začala spolupracovat s profesionální neziskovou organizací, aby jí pomohla splnit její závazek výsadby stromů. V České republice bylo navázáno partnerství se sdružením Sázíme stromy. „V MetLife jsme chtěli ukázat, že to se zodpovědným přístupem k přírodě myslíme vážně. Letos jsme na českém trhu přesně 30 let, a tak jsme si k narozeninám vysadili zelenější budoucnost,“ dodává Agarwal.

Více se o pojišťovně MetLife dozvíte na webu, osobně na pobočkách nebo rovnou u svých poradců.

O společnosti Metlife

Společnost MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostřednictvím svých dceřiných a přidružených firem jednou z předních světových společností poskytujících finanční služby v oblasti pojištění, anuit, zaměstnaneckých benefitů a správy aktiv, které pomáhají individuálním i firemním zákazníkům vytvořit jistější budoucnost. Společnost MetLife byla založena v roce 1868, svoji činnost vykonává ve více než 40 zemích a zaujímá vedoucí postavení ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Asii, Evropě a na Středním východě. Další informace naleznete na adrese www.metlife.com.

MetLife v České republice

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top 10 nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. Více informací na www.metlife.cz.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Veronika Hášová
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1