MetLife vyslyšela přání zaměstnavatelů. Ve skupinovém životním pojištění nově kryje i psychická onemocnění

Skupinové životní a úrazové pojištění, které patří mezi moderní a čím dál tím častěji poptávané zaměstnanecké benefity, má oproti těm tradičním jednu nespornou výhodu: neposkytuje pouze požitky a služby zaměstnancům, když jsou v plném pracovním procesu, ale zabezpečí je a jejich rodiny i v době, kdy pracovat například kvůli úrazu nebo nemoci nemohou. Nejlepší podmínky ve skupinovém pojištění na českém trhu nabízí pojišťovna MetLife, která jako jediná zvýšila progresivní pojistné plnění u trvalých následků úrazu až na desetinásobek, zavedla zcela nové pojištění ošetřování člena rodiny a v pojištění pracovní neschopnosti umožnila odstranění výluky u psychických onemocnění.

„Právě ze strany zaměstnavatelů vznikla poptávka doplnit do pojištění pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců i psychická onemocnění. Důvodem jsou uplynulé covidové roky i nelehký rok loňský. Ten byl zase spojený s válečnými událostmi a jejich drtivými ekonomickými dopady, které se negativně podepsaly na psychickém zdraví lidí. Jako aktuálně jediní na trhu přinášíme ve skupinovém pojištění možnost pokrýt až 90 % výpadku příjmu u psychických nemocí. Záleží samozřejmě na nastavení smlouvy a ve výplatě jsou započítány i dávky sociálního zabezpečení. Nicméně, protože toto riziko individuální pojistky nekryjí, je naše nabídka skutečně unikátní a zaměstnanci ceněná,“ představuje novinku Petr Skála, ředitel oddělení zaměstnaneckých výhod MetLife v České republice a na Slovensku.

Zaměstnavatelé při sjednávání pojistek pro své zaměstnance nejčastěji vybírají rizika smrti, smrti úrazem, trvalých následků, invalidity a závažného onemocnění. Mnozí k pojištění přidávají také další rizika, jako jsou pracovní neschopnost, hospitalizace či běžný úraz. Kombinací je skutečně nespočet, a je to zaměstnavatel, kdo s doporučením pojišťovny vybírá ideální sestavu pojištění pro celou skupinu lidí. Do možné kombinace rizik ve skupinovém pojištění se u MetLife letos zařadilo zcela nové pojištění – ošetřování člena rodiny, které pomůže zaměstnanci v případech, kdy poskytuje celodenní osobní péči o partnera nebo děti, když se zraní nebo onemocní. Pojistné plnění tak dokáže vyrovnat snížení příjmu nebo jeho úplnou ztrátu. Také navýšení na desetinásobek částky za trvalé následky úrazu, které zavedla nově pojišťovna MetLife, je výraznou finanční injekcí pro zraněné, protože běžně vyplácené pojistné plnění u skupinového pojištění se pohybuje kolem pětinásobku sjednané částky.

„Skupinové pojištění začíná být i v Čechách žádaným benefitem, kterým firmy zvyšují svoji konkurenceschopnost na trhu práce a získávají výhody při náboru nových zaměstnanců. Naše tři nová produktová vylepšení tak mohou pomoci zaměstnavatelům udělat jejich pozice ve firmě ještě atraktivnějšími. A zaměstnancům tak ulevit v těžkých životních chvílích, pokud nastanou, včetně jejich finančních dopadů,“ doplňuje k novinkám ve skupinovém pojištění Petr Skála.

„Zaměstnavatelé i zaměstnanci benefit skupinového pojištění velmi oceňují. Pro zaměstnavatele je proces při uzavření i změně smlouvy jednoduchý a rychlý, vše vyřídí s pojišťovnou online a zaměstnanec s uzavřením pojistky žádnou starost nemá. Zaměstnanci také kvitují, že pojištění pokrývá i jejich mimopracovní aktivity,“ popisuje výhody benefitu Michal Seifert, finanční poradce a specialista na firemní klientelu pojišťovny MetLife.

V současné době je skupinové pojištění postavené cenově velmi výhodně a svým rozsahem se plně vyrovná individuálnímu pojištění. Jeho sjednání je nekomplikované, rychlé a nepředchází mu přezkoumání zdravotního stavu pojištěného. Navíc, každý klient může ke skupinové pojistce uplatnit i pojištění ze své pojistky individuální a mít tak v nečekaných situacích dvojnásobnou ochranu.

MetLife obhospodařuje v Česku 40 000 pojištěných ve 400 firmách za 120 milionů ročního předepsaného pojistného. Na českou MetLife se spoléhají zaměstnanci ve firmách jako je Coca Cola, IBM, Avon, Zentiva, Pepsi, Nike, Sanofi, Lafarge, a skupinové pojištění uzavřel například i cyklistický klub pro své členy nebo organizátor běžeckých závodů pro své účastníky. 

Více informací o skupinovém pojištění naleznete na webu MetLife, u pojišťovacích zprostředkovatelů nebo přímo u zástupců společnosti MetLife.

O společnosti Metlife

Společnost MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostřednictvím svých dceřiných a přidružených firem jednou z předních světových společností poskytujících finanční služby v oblasti pojištění, anuit, zaměstnaneckých benefitů a správy aktiv, které pomáhají individuálním i firemním zákazníkům vytvořit jistější budoucnost. Společnost MetLife byla založena v roce 1868, svoji činnost vykonává ve více než 40 zemích a zaujímá vedoucí postavení ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Asii, Evropě a na Středním východě. Další informace naleznete na adrese www.metlife.com.

MetLife v České republice

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top 10 nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. Více informací na www.metlife.cz.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Veronika Hášová
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1