Která je nejčastější nemoc z povolání? Ohrožuje převážně ženy

Nejčastější diagnózou nemoci z povolání je syndrom karpálního tunelu, který každoročně v České republice postihne stovky lidí, a nejohroženějším povoláním v souvislosti s tímto onemocněním jsou pracovníci, hlavně ženy, při výrobě motorových vozidel. Vyplývá to ze statistik Státního zdravotního ústavu. Na českém trhu existují pouze dvě pojišťovny, které svým klientům nabízejí možnost sjednat si připojištění, jež toto onemocnění horních končetin kryje. Jednou z nich je MetLife.

Syndrom karpálního tunelu je dlouhodobě nejčastější nemocí z povolání. Podle údajů vyplývajících ze statistik Státního zdravotního ústavu postihne v Česku každoročně stovky lidí. Většinou se jedná o pracovníky při výrobě motorových vozidel, montážní dělníky, operátory výroby, zámečníky, horníky-raziče, brusiče kovů, svářeče nebo také švadleny či řezníky – bourače masa. Nejčastějším spouštěčem této nemoci z povolání je pak přetěžování končetin nebo práce s vibračními nástroji (brusky, vrtačky, sbíječky, kladiva apod.). 

Toto onemocnění je nejen bolestivé, ale velmi často také vleklé a omezující. V prvotní fázi se běžně projevuje brněním a slabostí ruky, jež postupně doprovází oslabení jemné motoriky prstů, kdy bolesti mohou vystřelovat až do oblasti loktu, ramenního kloubu, krční páteře a hlavy. Tyto projevy mohou člověka omezit natolik, že mu zamezí jeho práci – kde ruce hrají klíčovou roli – vykonávat, čímž dojde k nečekanému výpadku příjmů. Velmi často se s touto diagnózou potýkají také kadeřnice, kosmetičky, hudebníci, programátoři či fyzioterapeuti.

V Česku jsou aktuálně pouze dvě pojišťovny, které nabízejí možnost se proti této nemoci připojistit. „Tak jako si mohou majitelé aut připojistit vybranou část vozidla, například čelní sklo, je možné si zřídit připojištění některých částí lidského těla, třeba horních končetin,“ říká Eliška Nechanická Březinová, produktová specialistka pojišťovny MetLife, a pokračuje konkrétním příkladem: „Pokud nám klient nahlásí, že mu byl diagnostikován syndrom karpálního tunelu a jeho stav si zároveň vyžádal chirurgické ošetření, bude mu při výši pojistné částky 1 000 000 Kč vyplaceno pojistné plnění ve výši 250 000 Kč.“

Připojištění horních končetin u MetLife poskytuje pojistnou ochranu vedle nemoci také pro případ úrazu nebo chirurgického zákroku horních končetin bez ohledu na to, zda zanechají trvalé následky či nikoliv. Pojistná ochrana je poskytována jak za vážné, tak i méně vážné úrazy a specifikované nemoci. Připojištění lze u pojišťovny MetLife sjednat v rámci životního pojištění OneLife 2.0 a Garde 6.0 nejen pro dospělé, ale také pro děti, v čemž je pojišťovna MetLife jediná na trhu. Dětí se nemoci z povolání sice netýkají, zato jsou daleko ohroženější skupinou v souvislosti s výskytem zlomenin, zejména pak v období letních prázdnin nebo v zimě při sportovních a jiných aktivitách. O letních prázdninách tak MetLife svým dětským klientům nabízí bonus v podobě dvojnásobného plnění za úrazy, ať už k nim dojde při běžné činnosti nebo sportovních aktivitách.

O společnosti Metlife

Společnost MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostřednictvím svých dceřiných a přidružených firem jednou z předních světových společností poskytujících finanční služby v oblasti pojištění, anuit, zaměstnaneckých benefitů a správy aktiv, které pomáhají individuálním i firemním zákazníkům vytvořit jistější budoucnost. Společnost MetLife byla založena v roce 1868, svoji činnost vykonává ve více než 40 zemích a zaujímá vedoucí postavení ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Asii, Evropě a na Středním východě. Další informace naleznete na adrese www.metlife.com.

MetLife v České republice

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top 10 nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. Více informací na www.metlife.cz.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Veronika Hášová
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1