Šance na vyléčení karcinomu prsu je v Česku vysoká

K nejčastějším příčinám úmrtí žen na nádorová onemocnění patří karcinom prsu. Přesto tato diagnóza neznamená nutně beznaděj. Hlavní je přijít k lékaři včas, což se v Česku díky preventivním programům relativně daří. Odhalení rakoviny prsu v časném stadiu totiž výrazně zvyšuje úspěšnost léčby a pravděpodobnost, že pacientka přežije následujících pět let, je téměř stoprocentní, tedy prakticky stejná jako u zdravé populace. Možnost připojistit si nejen prsa, ale i ženské reprodukční orgány proti riziku nádorových onemocnění nabízí pojišťovna MetLife díky svému speciálnímu produktu Závažná ženská onemocnění.

Karcinom prsu je nejčastějším typem rakoviny u žen – v roce 2021 představoval přes 27 % všech nových onemocnění zhoubných novotvarů. Každoročně je v České republice diagnostikováno více než 7 200 nových případů tohoto onemocnění, což je přibližně 133 pacientek na 100 tisíc žen. Karcinom prsu ve velké míře postihuje pacientky v produktivním věku. Na konci roku 2021 žilo v Česku celkem 95 736 žen, které se s karcinomem prsu potýkaly nebo potýkají. A přestože výskyt rakoviny prsu dlouhodobě narůstá, úmrtnost na ni má v posledních letech lehce klesající tendenci. Vyplývá to ze statistik Ústavu zdravotnických informací.

Mezi rizikové faktory patří věk, vliv některých hormonů, pohyb, strava a pak také genetická predispozice (rodinná zátěž). V evropském měřítku patří Česká republika k zemím s nižším výskytem rakoviny prsu, ve srovnávacím žebříčku jí patří 21. místo. Při mezinárodním srovnání úmrtnosti na toto onemocnění obsazuje Česká republika v Evropě až 36. místo.

„Nádorová onemocnění prsou a ženských reprodukčních orgánů představují těžkou životní komplikaci. Pojišťovna MetLife nabízí svým klientkám možnost se proti těmto vážným onemocněním speciálně připojistit v rámci našeho životního pojištění. V případě potvrzení diagnózy závažnější fáze rakoviny jim toto připojištění umožní zabezpečit nejen sebe, ale i své blízké dostatečnou finanční rezervou, kdy pojišťovna vyplatí jednorázové pojistné plnění ve výši 100 % sjednané pojistné částky,“ říká Michala Hanzlíčková, produktová specialistka ze společnosti MetLife. Připojištění Závažná ženská onemocnění kryje onemocnění zhoubným nádorem prsu, pochvy, děložního čípku, dělohy, vejcovodů, vaječníků a vulvy. Pojistník se navíc může dostat k zajímavé slevě na pojistném ve výši až 37 %, a to prostřednictvím programu MetLife Fair, který odměňuje za méně rizikové zaměstnání a zdravý životní styl.

Včasná diagnostika karcinomu prsu? V Česku se daří

Z dat ÚZIS vyplývá, že se v Česku daří karcinom prsu diagnostikovat včas. V posledním sledovaném období, v letech 2017 až 2021, byl karcinom prsu zachycen v časném stadiu (klinické stadium I a II) u více než tří čtvrtin (79 %) pacientek. Včasné odhalení je přitom pro příznivou prognózu klíčové; pokud je rakovina prsu odhalena v prvním stadiu, pravděpodobnost pětiletého přežití je téměř srovnatelná se zdravou populací. Naopak záchyt v posledním, tedy čtvrtém stadiu snižuje šanci na přežití na čtvrtinu.

Nejúčinnější cestou pro včasné odhalení nádoru v raném stádiu je pravidelné preventivní mamografické vyšetření, výrazně k němu přispívá ale i samovyšetření prsu, které by žena měla provádět pravidelně, nejlépe v období těsně po menstruaci. Mamografický screening pomohl v České republice od svého zavedení v roce 2002 odhalit téměř 62 tisíc nádorů prsu, bezplatně jej ženy mohou podstoupit od 45 let.

Nádorová onemocnění vaječníků představují vyšší riziko

Výskyt nádorových onemocnění u dalších ženských orgánů (děložní čípek, děloha, vaječníky), je ve srovnání s prsy mnohem nižší, o to vyšší však může představovat riziko. Zejména rakovinu vaječníků se dlouhodobě nedaří diagnostikovat v raných stádiích – více než polovina pacientek svou nemoc odhalí až ve třetím a čtvrtém stadiu nemoci, kdy je pravděpodobnost úspěšné léčby významně nižší. A tak zatímco šance na pětileté dožití léčených pacientek s rakovinou prsu se v posledních letech pohybovala kolem 90 %, šance léčených pacientek s nádorovým onemocněním vaječníků byla necelých 50 %.

Světový den boje proti rakovině si připomínáme 4. února. Cílem je zvýšit povědomí o této nemoci a upozornit na včasnou prevenci.

O společnosti Metlife

Společnost MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostřednictvím svých dceřiných a přidružených firem jednou z předních světových společností poskytujících finanční služby v oblasti pojištění, anuit, zaměstnaneckých benefitů a správy aktiv, které pomáhají individuálním i firemním zákazníkům vytvořit jistější budoucnost. Společnost MetLife byla založena v roce 1868, svoji činnost vykonává ve více než 40 zemích a zaujímá vedoucí postavení ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Asii, Evropě a na Středním východě. Další informace naleznete na adrese www.metlife.com.

MetLife v České republice

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top 10 nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. Více informací na www.metlife.cz.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Veronika Hášová
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1