Skip Navigation

O MetLife

MetLife Inc. to towarzystwo ubezpieczeniowe, które rozpoczęło swoją działalność na rynku ubezpieczeniowym w 1868 roku. Od tego czasu stało się jednym z wiodących towarzystw ubezpieczeniowych na światową skalę, którego filie i spółki zależne oferują szeroką gamę produktów ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotnego, łącznie z tradycyjnym ubezpieczeniem na życie, jak również elastyczne i uniwersalne ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców, a także produkty dodatkowego ubezpieczenia kosztów leczenia, grupowe ubezpieczenie na życie i na wypadek nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie emerytalne lub ubezpieczenie świadczone w formie renty, które są dostarczane za pośrednictwem rozmaitych sieci sprzedaży.

Towarzystwo MetLife jest obecne w więcej niż 47 krajach i regionach świata – w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, krajach obszaru Pacyfiku, Europie i na Środkowym Wschodzie. Szczegółowe informacje o działalności spółki można znaleźć na www.metlife.com.

MetLife jest obecnie jedną z najbardziej znaczących mark handlowych w Stanach Zjednoczonych, której popularność dzięki połączeniu z American Life Insurance Company istotnie wzrosła także na płaszczyźnie międzynarodowej.

Spółka MetLife należy do światowej czołówki towarzystw świadczących usługi w dziedzinie ubezpieczeń i finansów ponad 90 milionom klientów na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych dostarcza MetLife usługi więcej niż 90 przedsiębiorstwom z pierwszych 100 zamieszczonych na liście FORTUNE 500.

MetLife pojišťovna a.s.  rozpoczęła swoją działalność na czeskim rynku ubezpieczeniowym w październiku 1992 roku. Jest to spółką zależna towarzystwa MetLife, Inc., należącego do wiodących przedsiębiorstw w branży ubezpieczeniowej, które zapewnia jej czynności znaczące wsparcie.

MetLife oferuje szeroką gamę wysokiej jakości produktów ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na wypadek nieszczęśliwych wypadków, inwestycyjnego ubezpieczenia na życie i ubezpieczeń grupowych, które sprawdziły się w wielu krajach i zadowolą wymogi klientów wszystkich grup wiekowych.

www.metlife.cz