MetLife potvrzuje – nejvíc nás ohrožuje rakovina, infarkt a mrtvice

Světový den zdraví, 7. duben, upozorňuje na nepolevující výskyt nemocí ve světě. Evropa je stále ohroženější zejména civilizačními chorobami a podle evidence pojišťovny MetLife jsou nejčastějšími rakovina, infarkt myokardu a mrtvice. Zdravotním komplikacím je přitom možné předcházet zdravým životním stylem, který některé pojišťovny včetně MetLife zvýhodňují a při jeho dodržování poskytují slevy na pojištění.

„Tři uvedené nejčastější civilizační choroby evidujeme v 96 % případů pojistných událostí, zbylá 4 % tvoří například encefalitida, meningitida či roztroušená skleróza,“ uvádí František Špulák, Marketing and Communication Executive pojišťovny MetLife. Každá pojišťovna nabízí jinak širokou škálu nemocí, na které se lze připojistit, stejně jako vyžaduje jiné podmínky pojistného plnění. Některé společnosti jsou přísnější, jiné zaujímají liberálnější přístup. „Pojišťovna MetLife v rámci připojištění závažných chorob vyplácí pojistné plnění v  případě 40 různých diagnóz, a to až do výše 500 % pojistného. Navíc je svým přístupem velmi přátelská k pacientům, například v případě bypassu vyplácí pojistné plnění, i pokud se jedná pouze o jednu tepnu, jiné pojišťovny požadují alespoň dvojnásobný bypass,“ doplňuje František Špulák.

Evropa je v současné době ohrožena především civilizačními chorobami, procento jejich výskytu v populaci vzrůstá. Nejčastější příčinou úmrtí jsou kardiovaskulární choroby následované rakovinou, chronickými dýchacími obtížemi a cukrovkou. Na vině jsou jak faktory, které nelze příliš ovlivnit, jako permanentní stres a hlučné či znečištěné prostředí, tak i ty, za které je však zodpovědný každý jednotlivec sám, jako například nezdravý životní styl. „Naše pojišťovna zvýhodňuje ty, kteří přistupují ke svému životu zodpovědně. Pokud se tedy úmyslně nevystavujete riziku, chodíte na pravidelné lékařské prohlídky či jste nekuřák, poskytujeme zajímavé slevy na pojištění,“ říká František Špulák, Marketing and Communication Executive pojišťovny MetLife.

Světový den zdraví vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO) 7. dubna pravidelně od roku 1948 na počest svého vzniku. Letos se zaměří na všeobecnou zdravotní péči, která bohužel stále není v mnoha zemích samozřejmostí. WHO chce prostřednictvím letošní kampaně informovat o nevyvážené kvalitě poskytovaných zdravotních služeb napříč světem a zároveň zdůraznit zásadní význam zdravotní péče v celosvětovém měřítku.

WHO se zaměřuje na boj s infekčními chorobami a jejich prevenci, navíc pravidelně monitoruje celosvětový výskyt nemocí a vydává statistiky, na jejichž základě je možné udělat si obrázek o tom, jak to vypadá se zdravím v jednotlivých regionech. Tradičně nejohroženější jsou Afrika a Asie, kde se stále bojuje s nemocemi, které se v jiných částech světa podařilo zcela či z většiny vymýtit.

Informace pro editory

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top deseti nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. MetLife Europe d.a.c. je dceřinou společností MetLife, Inc., která vznikla již v roce 1868 a v současnosti spravuje pojistky 100 milionů klientů ve více než 40 zemích světa. Široká produktová nabídka zahrnuje zejména investiční životní pojištění, úrazové pojištění, speciální druhy pojištění pro ženy nebo děti či zaměstnanecké benefity.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Marcela Štefcová
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1