MetLife: Pojistné podvody se nevyhýbají ani životním pojišťovnám

Česká asociace pojišťoven každoročně prověřuje tisíce případů podezření na pojistný podvod, celkové škody obvykle přesahují miliardu korun. Větší část pojistných podvodů se týká majetku, v posledních letech však vzrůstá také množství podvodů na pojištění úrazovém a životním. Jak uvádí pojišťovna MetLife, objevují se dokonce organizované skupiny podvodníků účelově zneužívající uzavřené pojistky.

Množství každoročních pojistných podvodů postupně klesá, protože řada pojišťoven kontroluje případné rizikové chování svých klientů ještě před uzavřením pojistné smlouvy. I přesto však zůstává jejich množství i vyčíslení celkových škod vysoké. Jak vyplývá z dat za loňský rok, téměř polovina pojistných podvodů (zhruba 45 %) se týká pojištění vozidel, dále jsou zastoupeny podvody na pojištění majetku (17 %) a odpovědnosti (10 %), necelá třetina případů se vztahuj k pojištění osob (28 %). I přesto, že pojištění majetku a odpovědnosti se na celkovém počtu pojistných podvodů podílí pouze čtvrtinou, připadá na něj více než polovina celkové částky vzniklých škod. Naopak pojistné podvody v případě pojištění osob se na celkové sumě podílejí pouhými 15 %. Je to nicméně právě úrazové a životní pojištění, na jehož zneužívání se nejčastěji zaměřují organizované skupiny.

„S pojistnými podvody se setkáváme i u nás v oblasti životního a úrazového pojištění, často jde dokonce o podvody celkem nápadité,“ uvádí František Špulák, Marketing and Communication Executive pojišťovny MetLife. „Setkali jsme se například s organizovanou skupinou složenou z členů klubu bojových sportů, kteří opakovaně nahlašovali různě těžké úrazy, k nimž došlo v jejich volném čase – třeba důsledkem pádu ze schodů nebo na kolečkových bruslích. Většina z nich se přitom nikdy nestala. Ukázalo se dokonce, že klient nahlásil zlomeninu, nicméně pár dní nato se účastnil oficiálního zápasu v ringu, a to viditelně bez jakýchkoliv zdravotních omezení.“

František Špulák navíc uvádí i případy z oblasti životního pojištění: „Podvody na úrazovém pojištění jsou častější, nicméně objevují se také snahy o podvody v oblasti životních pojistek. Na Slovensku jsme zaznamenali případy, kdy klient údajně uzavřel a podepsal návrh pojistné smlouvy, přestože zpětně bylo dokázáno, že toho nebyl schopen, protože v inkriminované době ležel v nemocnici v kómatu.“

Informace pro editory

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top deseti nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. MetLife Europe d.a.c. je dceřinou společností MetLife, Inc., která vznikla již v roce 1868 a v současnosti spravuje pojistky 100 milionů klientů ve více než 40 zemích světa. Široká produktová nabídka zahrnuje zejména investiční životní pojištění, úrazové pojištění, speciální druhy pojištění pro ženy nebo děti či zaměstnanecké benefity.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Marcela Štefcová
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1