S nástupem do školy vzrůstá riziko dětských úrazů, upozorňuje MetLife

Začátek školního roku znamená pro rodiče možnost předat děti pod dozor pedagogických pracovníků, nástup do školy však vede také k většímu riziku úrazu. Každoročně je jenom u nás ošetřeno víc než 300 tisíc úrazů dětí do 15 let a přes 200 tisíc úrazů mladistvých. Škola je na třetím místě v četnosti zranění podle místa vzniku, první dvě příčky obsadily úrazy, k nimž dojde doma nebo při sportu.

Přestože školní prostředí by mělo dětem zajišťovat stálý dohled, dochází v něm k celé řadě úrazů. Častým dějištěm se stávají tělocvičny a školní chodby, k úrazu však snadno může dojít i ve třídě. Mnohdy se jedná o důsledek nepozornosti a nedostatečné opatrnosti – na vině může být nevhodné použití cvičebního nářadí, honička po chodbě či houpání na židli. Ke zraněním dochází zejména na základních a středních školách, přičemž k vážnějším úrazům jsou náchylnější chlapci.

„I když ve školách jsou děti pod dozorem, stačí chvilka nepozornosti a úraz je na světě. Mnohdy přitom není na vině dozorující pedagog, protože například na zaplněné školní chodbě není v jeho silách uhlídat každého jednotlivce v davu. Když už se úraz stane, můžete žádat odškodné, jedná se však o časově náročnou záležitost. Je proto jednodušší zajistit dítě pro případ úrazu samostatným úrazovým pojištěním. MetLife nabízí pro tyto případy pojištění Kamarád, které je stavěné na míru dětem a dospívajícím,“ vysvětluje František Špulák, Marketing and Communication Executive pojišťovny MetLife.

Úrazy mohou být různě závažné od modřin a oděrek až po život ohrožující stavy. Bez ohledu na závažnost situace je však třeba zranění řešit. Dojde-li ve škole k úrazu, je třeba tuto skutečnost nahlásit zodpovědné osobě, v tomto případě pedagogovi, a následně sepsat protokol o úrazu, který poslouží jako doklad pro pojišťovnu. Ošetřující lékař zároveň vyplní tzv. hodnocení bolestného, na základě kterého se stanoví výše bolestného.

„Vyplácená částka se odvíjí od závažnosti úrazu. Těžší zranění přirozeně vyžadují delší rekonvalescenci a jsou větší zátěží pro rodinný rozpočet. Všeobecně sice mezi hlášenými pojistnými událostmi dominují spíše drobnější zranění, jako jsou vyvrtnuté kotníky či zlomeniny horních končetin, není to však pravidlem. Pojištění Kamarád pro děti je bez ohledu na závažnost zranění dobrým způsobem, jak myslet na zdraví svých dětí a usnadnění jejich léčby,“ upřesňuje František Špulák.

Informace pro editory

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top deseti nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. MetLife Europe d.a.c. je dceřinou společností MetLife, Inc., která vznikla již v roce 1868 a v současnosti spravuje pojistky 100 milionů klientů ve více než 40 zemích světa. Široká produktová nabídka zahrnuje zejména investiční životní pojištění, úrazové pojištění, speciální druhy pojištění pro ženy nebo děti či zaměstnanecké benefity.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Marcela Štefcová
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1