MetLife se zavázala do roku 2030 investovat 500 milionů dolarů do sociální a environmentální oblasti

Pojišťovna MetLife vydala minulý týden výroční zprávu o udržitelnosti, v níž se zavázala k novým investicím se společenským přesahem. V následujících deseti letech (do roku 2030) do nich plánuje investovat 500 milionů dolarů. Čtvrtina této částky je zamýšlena pro environmentální oblast, konkrétně pro otázku změny klimatu, další finanční prostředky potom poputují zejména na podporu finanční gramotnosti sociálně znevýhodněných lidí, což zahrnuje podporu rasové a genderové rovnosti v komunitách s nízkými příjmy a etnicky odlišných komunitách.

Výroční zpráva zdůrazňuje závazek pojišťovny MetLife podporovat diverzitu, rovnost a inkluzi nejen na pracovišti, ale v rámci celé společnosti. Jde o další logický krok, který navazuje na předchozí aktivitu MetLife. Jako první americká pojišťovna např. podepsala Principy OSN pro posílení postavení žen a průběžně přichází s nejrůznějšími akčními plány, jak odstranit rozdíly mezi muži a ženami ve vedení firem, na pracovním trhu i ve společnosti jako takové. Přímo pojišťovna MetLife má mezi zaměstnanci 52 % žen, ve správní radě jsou ženy zastoupeny 33 %, ve výkonných pozicích 30 % a v manažerských funkcích 42 %.

„Jako globální pojišťovna a účelově zaměřená společnost se snažíme vytvářet jistější a udržitelnější budoucnost pro všechny zúčastněné strany," řekl prezident a generální ředitel společnosti MetLife Michel Khalaf. „V návaznosti na naše 153leté dědictví vytváření finančního zabezpečení posilujeme naše závazky v oblasti životního prostředí a klimatu, rovnosti a inkluze, zdraví a blahobytu a hospodářského růstu znevýhodněných komunit."

„Věříme, že udržitelnost musí být ústředním bodem naší obchodní strategie a klíčovým ukazatelem ve všech aspektech našeho podnikání,“ řekl generální ředitel MetLife CZ a SK Mario Valdes. „Propojením našich zaměstnanců, produktů a služeb, investic a komunit můžeme výrazně přispět dobré věci a pozitivním společenským změnám.“

MetLife Česká republika dlouhodobě podporuje projekty spojené s finanční gramotností. V letošním školním roce mimo jiné podpořila projekt Junior Achievement Studentská firma, v němž se středoškoláci učí o základech podnikání a finanční gramotnosti. Zaměstnanci MetLife se do akce zapojili i osobně jako mentoři, lektoři workshopů pro učitele či hodnotitelé v komisi soutěže studentských firem.

O společnosti MetLife

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top deseti nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. MetLife Europe d.a.c. je dceřinou společností MetLife, Inc., která vznikla již v roce 1868 a v současnosti spravuje pojistky 100 milionů klientů ve více než 40 zemích světa. Široká produktová nabídka zahrnuje zejména investiční životní pojištění, úrazové pojištění, speciální druhy pojištění pro ženy nebo děti či zaměstnanecké benefity.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Marcela Štefcová
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1