Pojišťovna MetLife představuje nový produkt OneLife

Pojišťovna MetLife uvádí k 14. dubnu na trh nový produkt – OneLife – připravený na míru co nejširšímu spektru klientů. Toto pojištění sjednocuje předchozí produktovou nabídku MetLife, poskytuje výhody všech předchozích možností pojištění a řadu vylepšení v jediném optimalizovaném balíčku. Tímto krokem se aktuální nabídka pojistných produktů u MetLife výrazně zjednodušuje a zpřehledňuje. 

Produkt OneLife byl vyvinut tak, aby uspokojil co nejširší spektrum klientů a nabídl jim co nejvýhodnější pojistné podmínky dle jejich požadavků a potřeb. Je nabízen ve třech různých variantách: jako čistě úrazové neživotní pojištění, rizikové životní pojištění, které kromě úrazu kryje i nemoci, a rovněž investiční rezervotvorné pojištění, v rámci něhož klient investuje část pojistného a vytváří se tak kapitálová hodnota. Každý klient může zároveň vybírat a individuálně kombinovat až 32 různých připojištění. Prostřednictvím OneLife MetLife na trh přináší širokospektrální pojištění pro osoby všech věkových skupin – pojištění může být uzavřeno kýmkoli ve věku od 18 do 75 let, s pojistnou dobou až do věku 80 let. Osoby mladší 18 let mohou být pojištěny jinou zletilou osobou, která bude pojistníkem, navíc s pojištěním pro případ smrti ve výši 25 000 Kč zdarma.

„Na produktu OneLife jsme pracovali řadu měsíců, abychom měli jistotu, že skutečně nabídne všechno, co mohou klienti požadovat. Sjednocuje v sobě několik našich dosavadních produktů, např. pojištění Kamarád, FairLife nebo Kombi, které nejen plně nahrazuje, ale také zásadně vylepšuje. Kombinuje v sobě veškeré klady předchozích produktů, a navíc zohledňuje požadavky klientů na to, co čekají od ideálně nastaveného pojištění,“ vysvětluje Katarína Tužinská, Product Development Specialist.

V rámci OneLife mají klienti na výběr z více než třiceti různých připojištění a mohou si individuálně zvolit potřebnou pojistnou ochranu na dobu, na kterou dané krytí skutečně potřebují. Samozřejmostí je kompletní krytí závažných rizik – smrti, všech stupňů invalidity a závažných onemocnění. Nový přístup u Závažných onemocnění definuje 5 skupin, přičemž z každé z nich lze vyplatit maximální pojistné plnění ve výši 100 % sjednané pojistné částky. Klient tedy může obdržet pojistného plnění v součtu až 500 % sjednané pojistné částky. Byla také zrušena nutnost přezkoumání zdravotního stavu ze strany pojišťovny či minimální doba přežití u závažných onemocnění.

„Novinkou je speciální připojištění Pro Ženy zaměřující se na oblasti spojené s početím a těhotenstvím jako asistovaná reprodukce, narození dítěte s vrozenými vadami, těhotenské, porodní a poporodní komplikace, narození vícerčat a úmrtí rodičky. V oblasti krytí těchto rizik patří MetLife k nejlepším na trhu,“ udává výhody nového produktu Katarína Tužinská a doplňuje: „Myslíme ale také na klienty se specifickými požadavky na krytí rizik. V rámci OneLife lze sjednat i připojištění pro konkrétní zdravotní obtíže, jako jsou závažné komplikace u cukrovky, nebo se pojistit pouze na zlomeniny, popáleniny nebo chirurgické zákroky. Nový produkt OneLife také přináší rozsáhlé zeštíhlení výluk u jednotlivých krytí, například plně kryje rizikové těhotenství a přináší jedny z nejnižších čekacích dob pro nemoc na trhu v délce pouhých dvou měsíců.

MetLife svým klientům nabízí i rozsáhlou nabídku slev a odměn. I nadále jsou oceňováni klienti se zodpovědným přístupem k vlastnímu zdraví, kteří mohou v rámci programu MetLife Fair dosáhnout až na 37% slevu na pojistném. Nárok na slevu mají nekuřáci, lidé s méně rizikovým zaměstnáním a dále ti, kdo pravidelně dochází na preventivní lékařské prohlídky k praktickému lékaři nebo vybraným specialistům (v případě žen gynekolog, v případě mužů urolog). Nově se rozšiřuje tato sleva o zvýhodnění pro dárce krve. MetLife u pojištění OneLife nezapomíná ani na oblíbenou slevu na pojistném za výši pojistné částky, postupné vrácení všech poplatků i slevu za bezeškodní průběh pojištění. OneLife myslí i na děti a kromě nového připojištění Ošetřování dítěte přináší i vylepšenou rodinnou nabídku s možností slevy 50 % na připojištění pro případ trvalých následků úrazu, hospitalizace a závažných onemocnění dítěte.

 

O společnosti MetLife

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top deseti nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. MetLife Europe d.a.c. je dceřinou společností MetLife, Inc., která vznikla již v roce 1868 a v současnosti spravuje pojistky 100 milionů klientů ve více než 40 zemích světa. Široká produktová nabídka zahrnuje zejména investiční životní pojištění, úrazové pojištění, speciální druhy pojištění pro ženy nebo děti či zaměstnanecké benefity.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Marcela Štefcová
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1