Pojišťovna MetLife představuje vylepšené, mezi klienty oblíbené, pojištění OneLife

Nová verze produktu OneLife bude od 18. dubna pro klienty výhodnější a atraktivnější. Vedle aktualizace stávajících připojištění rozšířila pojišťovna MetLife svůj nejoblíbenější produkt i o některé zcela nové vlastnosti. Vylepšená podoba přichází jen necelý rok od uvedení OneLife na trh. Zároveň v roce 2022 pojišťovna MetLife slaví 30 let od začátku působení v České republice.

Flexibilní pojištění OneLife 2.0 poskytuje široké spektrum připojištění pro dospělé i děti. Sjednat si ho lze od dubna za ještě výhodnějších podmínek a ve třech různých variantách: jako čistě úrazové neživotní pojištění, rizikové životní pojištění a rovněž investiční rezervotvorné pojištění. „Unikátnost tohoto produktu je zejména v tom, jak vysoce variabilní pro klienty je. Ti si ho mohou uzpůsobit přesně na základě jejich potřeb a s ohledem na jejich možnosti. Klienti mají na výběr z více jak 35 připojištění a vzájemně je mohou kombinovat. Produkt OneLife 2.0 tak jednoduše obsahuje vše, co si člověk přeje, a co ve svém běžném životě navíc opravdu využije,“ vysvětluje Mariana Rybárová, ředitelka agenturní sítě pro Českou republiku a Slovensko.

Významnou novinkou OneLife 2.0 je možnost připojistit se proti riziku závažných mužských či ženských onemocnění s důrazem na onkologická onemocnění reprodukční soustavy. „Při inovaci produktů vždy reflektujeme potřeby klientů, zároveň nasloucháme i našim obchodním poradcům, kteří naše klienty a produkty znají nejlépe. Znalost klienta, jeho potřeb a dlouholetá zkušenost je předností naší agenturní sítě,“ poukazuje Mariana Rybárová. Na seznamu novinek pak klienti najdou také připojištění horních končetin, které je určené zejména lidem, pro něž zranění rukou může znamenat zásadní komplikaci při výkonu jejich povolání, tedy například pro hudebníky, ilustrátory a chirurgy.

Vítaných změn doznala i některá stávající připojištění. Například v případě připojištění Trvalé následky úrazu byla navýšena progrese plnění a upravena oceňovací tabulka diagnóz, v případě připojištění Doba nezbytné léčby úrazu byla kompletně přepracována oceňovací tabulka. Zároveň se u daného připojištění nyní automaticky vyplácí plnění za maximální dobu léčby uvedenou v tabulce i v momentě, kdy je skutečná léčba kratší. Došlo také k odstranění některých výluk, například na HIV. Pojistná ochrana byla výrazně posílena v rámci specializovaného připojištění Pro ženy, které nyní nabízí pojistnou ochranu až u 17 vrozených onemocnění dítěte a zároveň vyplácí plnění za jakoukoli metodu asistované reprodukce bez omezení počtu podstoupených cyklů.

Produkt OneLife 2.0 je určen komukoli do 75 let a s pojistnou dobou až do věku 80 let. Sjednán může být i pro ty nejmenší, a to jejich rodiči či prarodiči. V rámci bonusů OneLife 2.0 pak pojišťovna nově nabízí všem dětem dvojnásobné plnění z připojištění Trvalé následky úrazu, připojištění Doba nezbytné léčby a připojištění Horní končetiny v případě úrazu během státem schválených prázdnin. Ani tím ale výhody nekončí. „Díky programu MetLife Fair mohou klienti se zodpovědným přístupem k vlastnímu zdraví dosáhnout až na 37% slevu na pojistném. Pokud se navíc nový klient rozhodne uzavřít životní pojištění OneLife 2.0, získá nárok na 20% navýšení plnění v případě pojistné události po celou dobu trvání smlouvy u připojištění Trvalé následky úrazu, Závažná onemocnění, Invalidita, a to i v případě, že jsou sjednána v rámci balíčku Úvěrové asistence,“ dodává Mariana Rybárová.

Pojišťovna MetLife je letos na českém trhu přesně 30 let. Její agenturní síť dnes tvoří více jak 300 specialistů na životní pojištění, kteří klientům odborně poradí při sjednání pojištění a výběru připojištění produktu OneLife 2.0, a to celkem na 18 místech po celé České republice. Specialisté MetLife jsou společnosti věrní dlouhodobě, velká část z nich více jak deset let a není výjimkou i dvacetiletá spolupráce. Jedná se tak o opravdové odborníky na životní pojištění s dlouholetými zkušenostmi. Specialisté na životní pojištění MetLife staví svůj vztah s klientem převážně na důvěře a přátelských vztazích. Klienti často pak berou své poradce jako blízké přátele, kteří je společně s MetLife provází životem.

Informace pro editory

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top deseti nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. MetLife Europe d.a.c. je dceřinou společností MetLife, Inc., která vznikla již v roce 1868 a v současnosti spravuje pojistky 100 milionů klientů ve více než 40 zemích světa. Široká produktová nabídka zahrnuje zejména investiční životní pojištění, úrazové pojištění, speciální druhy pojištění pro ženy nebo děti či zaměstnanecké benefity.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Veronika Hášová
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1