MetLife patří podle časopisu Fortune mezi 100 nejlepších zaměstnavatelů v USA

Společnost MetLife byla v USA časopisem Fortune zařazena do seznamu 100 nejlepších zaměstnavatelů pro rok 2023. Tento žebříček každoročně sestavuje společnost Great Place to Work, a oceňuje tak společnosti, které dlouhodobě usilují o lepší pracovní podmínky svých zaměstnanců.

„Ve společnosti MetLife se snažíme podporovat pracoviště, kde je každý vyslyšen, oceněn a cítí sounáležitost s firmou. A jsou to právě naši kolegové, kteří to každý den realizují v praxi,“ uvedl prezident a generální ředitel společnosti MetLife Michel Khalaf. „Jsme hrdí na to, že jsme byli oceněni, a i nadále se chceme soustředit na budování inkluzivní kultury, kde má každý zaměstnanec možnost naplno rozvinout svůj potenciál.“

Sestavení žebříčku pro rok 2023 předcházel průzkum společnosti Great Place to Work, která analyzovala odpovědi více než půl milionu zaměstnanců společností s certifikací Great Place To Work. Předmětem průzkumu byla firemní kultura organizací se zaměřením na klíčové způsoby jednání, které podporují důvěru ve vedení, dobrou interní komunikaci a loajalitu vůči firmě.

Z průzkumu vyplynulo, že 90 % zaměstnanců společnosti MetLife je hrdých na svého zaměstnavatele a skutečnost, že pro něj mohou pracovat. Dále 85 % dotázaných uvedlo, že považuje společnost MetLife za skvělé místo pro práci, zatímco v průměrné americké firmě je takto spokojených zaměstnanců jen 57 %.

Zkoumané společnosti také předložily studie, ve kterých popisují, jakým způsobem podporují své zaměstnance na pracovišti. Věrohodnost těchto poznatků byla následně ověřena zaměstnaneckým průzkumem. Společnosti, které byly zařazeny do seznamu, zaručují zaměstnancům stejné možnosti bez ohledu na pracovní pozici, rasu, pohlaví, sexuální orientaci, pracovní status nebo jiný demografický ukazatel.

Společnost MetLife získala certifikát Great Place to Work také v Brazílii, Chile, Číně, na Kypru, v ndii (Globální centrum podpory provozu společnosti MetLife), Mexiku, Uruguayi a nyní i v USA.

Další podrobnosti o seznamu 100 nejlepších zaměstnavatelů pro rok 2023 jsou k dispozici na webových stránkách časopisu Fortune zde. Podrobnosti o metodice Great Place to Work pro všechny jsou k dispozici zde.

Žebříček Fortune 100 Best Companies to Work For

Společnost Great Place To Work sestavila žebříček Fortune 100 nejlepších firem pro práci na základě analýzy odpovědí z průzkumu více než půl milionu zaměstnanců, kteří pracují ve společnostech s certifikací Great Place To Work a nejméně s 1 000 zaměstnanci. Průzkum obsahoval 60 otázek týkajících se zkušeností zaměstnanců, které tvoří index Great Place To Work Trust Index™. Společnosti také předložily studie o svých benefitech na pracovišti a programech podpory zaměstnanců, které byly ověřeny na základě údajů z průzkumu mezi zaměstnanci. Společnost Great Place To Work sestavuje své seznamy na základě vlastní metodiky For All™, která slouží k hodnocení a certifikaci tisíců organizací v rámci největšího průběžného každoročního amerického průzkumu pracovních sil.

Great Place To Work

Great Place To Work je celosvětovou autoritou v oblasti kultury na pracovišti. Od roku 1992 provedla společnost Great Place to Work průzkum mezi více než 100 miliony zaměstnanců po celém světě a na základě těchto hlubokých poznatků definovala, co dělá skvělé pracoviště skvělým: důvěra. Více informací najdete na greatplacetowork.com a na sociálních sítích LinkedIn, Twitter, Facebook a Instagram.

O společnosti Metlife

Společnost MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostřednictvím svých dceřiných a přidružených firem jednou z předních světových společností poskytujících finanční služby v oblasti pojištění, anuit, zaměstnaneckých benefitů a správy aktiv, které pomáhají individuálním i firemním zákazníkům vytvořit jistější budoucnost. Společnost MetLife byla založena v roce 1868, svoji činnost vykonává ve více než 40 zemích a zaujímá vedoucí postavení ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Asii, Evropě a na Středním východě. Další informace naleznete na adrese www.metlife.com.

MetLife v České republice

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top 10 nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. Více informací na www.metlife.cz.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Veronika Hášová
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1