Úvěrová asistence – efektivní ochrana pro majitele hypotéky

Podle nejnovějšího průzkumu České bankovní asociace a agentury Ipsos v příštích několika letech plánuje sjednání hypotéky až pětina Čechů. Polovina z nich ale musela své plány kvůli vyšším životním nákladům a inflaci odložit. Někteří z nich se totiž obávají, že nebudou schopni své závazky splácet, a častěji jim brání i strach z nemocí, úrazů a z nich plynoucí pracovní neschopnosti. Pomoci jim v tom může úvěrová asistence, kterou si mohou sjednat společně se životním pojištěním v pojišťovně MetLife.

„V případech neschopnosti splácet je finanční pomocí tzv. úvěrová asistence, která sice zaznamenala v posledních dvou letech výrazný nárůst, ale stále je součástí pouze necelé pětiny všech smluv životního pojištění. Přitom poskytuje klientům a jejich rodinám komplexní ochranu proti rizikům, jež významně ohrožují splácení hypotéky, úvěru nebo jiného finančního závazku. Navíc oproti samostatně sjednaným pojištěním je úvěrový balíček cenově výhodnější. Pojištěný si může zvolit jednu z 11 variant se širokými možnostmi zabezpečení. Není tedy problém, aby si finanční zajištění nastavil každý podle svých představ. Nejčastěji si klienti vybírají kombinaci rizik smrti a invalidity 2. a 3. stupně,“ uvádí analytička produktového oddělení pojišťovny MetLife Eliška Nechanická Březinová.

Úvěrová asistence od společnosti MetLife, která je určena pro klienty ve věku od 15 do 70 let, umožňuje kombinaci tří základních pojištění, která nejvíce ohrožují splácení úvěru – invalidity, závažného onemocnění a smrti, a to buď s lineárně klesající pojistnou částkou nebo s anuitním klesáním, které kopíruje výši úvěru. Balíček lze sjednat pro jednoho nebo dva dospělé, tedy manžele či partnery, kteří splácejí hypotéku společně. Výhodou sjednání úvěrové asistence pro oba pojištěné je sleva až 30 % pro druhého pojištěného.

„Podle průzkumu Češi plánují čerpat hypotéku nejčastěji do částky 3 milionů korun, ale zájemci o úvěrovou asistenci u nás nemusejí dokládat příjmy až do limitu dvojnásobného, tedy 6 milionů Kč. A maximální pojistné částky uspokojí i náročnější žadatele. Pro klienty jsou příznivé i podmínky zkoumání zdravotního stavu – klient do 45 let, tedy ve věku nejběžnějšího žadatele o hypotéku, vyplní do limitu 10 milionů korun pouze zdravotní dotazník,“ dodává Eliška Nechanická Březinová.

Je neoddiskutovatelné, že hypotéka představuje značnou zátěž rodinného rozpočtu. Ti, kteří hypotéku již splácejí, na ni odvádějí nejčastěji mezi 20–24 % z čistého měsíčního příjmu domácnosti. Pro každou třetí domácnost pak splátka představuje dokonce více než 30 % příjmu.

A pokud místo pravidelné výplaty najednou pobírá majitel hypotéky pouze dávky pracovní neschopnosti nebo invalidní důchod, dříve či později se může dostat do platební neschopnosti. Pojištění pracovní neschopnosti sice není součástí úvěrové asistence, ale pokud klient potřebuje maximální ochranu, je možné ji dopojistit.

„Podobnou situaci jsme zaznamenali u jedné z našich klientek, které jsme vyplatili zatím nejvyšší pojistné plnění 4 800 000 Kč. Po těžkém úrazu při autonehodě se stala plně invalidní. Díky úvěrové asistenci, kterou si ke svému životnímu pojištění sjednala před čtyřmi lety, se rychle oddlužila a místo splácení hypotéky může využít peníze na výpomoc v domácnosti a další služby nehrazené ze zdravotního pojištění, na které by jí jinak už nezbylo,“ uzavírá analytička Eliška Nechanická Březinová.

Úvěrová asistence dokáže efektivně pomoci těm, kteří chtějí ochránit své investice a udržet si finanční stabilitu i při neočekávaných událostech a náhlé ztrátě příjmu. Případů, kdy úvěrová asistence MetLife zachraňuje, není málo a téměř vždy jde o milionové částky. 

Více informací o úvěrové asistenci naleznete na webu MetLife a u pojišťovacích zprostředkovatelů.

O společnosti Metlife

Společnost MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostřednictvím svých dceřiných a přidružených firem jednou z předních světových společností poskytujících finanční služby v oblasti pojištění, anuit, zaměstnaneckých benefitů a správy aktiv, které pomáhají individuálním i firemním zákazníkům vytvořit jistější budoucnost. Společnost MetLife byla založena v roce 1868, svoji činnost vykonává ve více než 40 zemích a zaujímá vedoucí postavení ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Asii, Evropě a na Středním východě. Další informace naleznete na adrese www.metlife.com.

MetLife v České republice

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top 10 nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. Více informací na www.metlife.cz.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Veronika Hášová
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1