MetLife má speciální připojištění PRO ŽENY, pomůže s náklady na asistovanou reprodukci i při vážných diagnózách matek a novorozenců

Pojišťovna MetLife má ve své nabídce speciální připojištění PRO ŽENY, které ocení zejména klientky, jež plánují v nedaleké budoucnosti založit rodinu anebo naopak těhotenství zatím odkládají, i když si uvědomují, že s vyšším věkem je i vyšší pravděpodobnost možných rizik, včetně problémů s otěhotněním.

Z pojištění je totiž možné získat i finanční podporu za úkony asistované reprodukce, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Pojištění je však konstruováno tak, aby pomohlo ženám nejen překonat finanční zátěž spojenou s léčbou neplodnosti, ale i s možnými zdravotními komplikacemi, které by mohly během těhotenství nebo při porodu a po něm nastat.

„Pojištění se netýká pouze úhrady umělého oplodnění, kdy státem placené zákroky už byly vyčerpány, ale produkt byl navržen tak, aby poskytl komplexní ochranu v situacích, které jsou pro ženy zásadní. A to od momentu plánování rodiny až po narození dítěte, nebo dětí – dvojčat, trojčat i vícerčat. Pojištění se také vztahuje na dvacet devět různých diagnóz těhotenských, porodních a poporodních komplikací žen i vrozených vad dětí rozdělených do pěti kategorií s plněním od deseti až do čtyř set procent z pojistné částky sjednané ve smlouvě. Nejčastěji si klientky vybírají pojistnou částku kolem dvou set padesáti tisíc korun, ale mohou si zvolit libovolnou sumu až do dvou milionů korun,“ uvádí produktová manažerka životního pojištění Eliška Nechanická Březinová.

Finanční podporu poskytuje připojištění v případě asistované reprodukce, kdy pojistné plnění může pokrýt až sto procent nákladů, které pojištěná uhradila příslušnému zdravotnickému zařízení, avšak maximálně do výše deseti procent pojistné částky. Budoucí nastávající maminky by proto na pojištění měly myslet včas. Za prvé, čím jsou mladší, tím mají pojistné levnější, a mohou si tak dovolit stanovit vyšší pojistné částky, takže mají pak šanci i na vyšší plnění. A za druhé i proto, že u připojištění Pro Ženy je stanovena čekací doba – v souvislosti s asistovanou reprodukcí je to dvanáct měsíců od počátku pojištění, pro události spojené s těhotenstvím, potratem, porodem a jejich komplikacemi je stanovena na osm měsíců od počátku pojištění.

Připojištění Pro Ženy je svým způsobem specifické, protože pojistné plnění se ženám vyplácí nejen za zdravotní újmy, ale i radostné události, například za narození vícerčat.

„Za dosud relativně krátkou existenci pojištění jsme již finanční plnění pro jedna dvojčata poskytli. Ale také jsme částkou více než dvě stě tisíc korun podpořili rekonvalescenci mladé ženy po chirurgickém řešení mimoděložního těhotenství a pomohli nejen zmírnit zdravotní dopady, ale také psychické trauma po prodělaném zákroku i obavy spojené s dalším těhotenstvím. Finanční plnění z připojištění je jak pro újmy žen, tak vrozené vady dětí alespoň částečnou kompenzací těchto zdravotních a emocionálních komplikací,“ dodává Eliška Nechanická Březinová.

V případě pojistné události vyplatí pojišťovna MetLife jednorázové pojistné plnění ve výši příslušného procenta z pojistné částky uvedeného pro danou diagnózu, u vrozených dětských vad je to obvykle dvě stě procent pojistné částky. Právě proto, že připojištění PRO ŽENY nabízí takto vysoké pojistné plnění, přináší významnou finanční podporu v případě postižení. MetLife tímto krokem reaguje na specifické potřeby žen, stejně jako na rostoucí potřebu finančního zabezpečení v případě komplikací spojených s rodičovstvím. Zároveň tím potvrzuje svůj závazek poskytovat klientům komplexní a inovativní pojistné produkty.

O společnosti Metlife

Společnost MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostřednictvím svých dceřiných a přidružených firem jednou z předních světových společností poskytujících finanční služby v oblasti pojištění, anuit, zaměstnaneckých benefitů a správy aktiv, které pomáhají individuálním i firemním zákazníkům vytvořit jistější budoucnost. Společnost MetLife byla založena v roce 1868, svoji činnost vykonává ve více než 40 zemích a zaujímá vedoucí postavení ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Asii, Evropě a na Středním východě. Další informace naleznete na adrese www.metlife.com.

MetLife v České republice

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top 10 nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. Více informací na www.metlife.cz.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Veronika Hášová
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1