Dobrovolníci z MetLife vysázeli stovky keřů ve středočeské obci

Společnost MetLife se na konci dubna aktivně zapojila do projektu sázení zeleně ve spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy. Dvacet dobrovolníků z řad MetLife se sešlo ve středočeské obci Kačice, aby pomohli s výsadbou šesti set listnatých keřů, které se stanou součástí nového odpočinkového parku a budou plnit nejen estetickou, ale zejména ekologickou funkci.

Jedná se již o čtvrtou společnou výsadbu MetLife a Sázíme stromy, přičemž dvakrát se zaměřily na sázení stromů a dvakrát na keře. „Existence keřů je v porovnání se stromy v krajině neméně důležitá. Takzvané keřové patro je klíčovým prvkem z hlediska biodiverzity, ochrany půdy a vody a poskytování úkrytu pro živočichy. Ve Středočeském kraji se nám za poslední dobu podařilo vysadit poměrně velký počet keřů, ale stále je jich potřeba do krajiny mnoho doplnit,“ uvedla Jana Donátová, teamleader pro Středočeský kraj z neziskové organizace Sázíme stromy, která výsadbu v obci Kačice koordinovala.

Akce se vedle dobrovolníků z MetLife zúčastnili i místní obyvatelé včetně starosty obce, Libora Němečka, který o zvelebování Kačice dlouhodobě aktivně usiluje. „Jsem rád, že se nám daří postupně proměňovat naši obec v zelenější a příjemnější místo k životu. Vysazená zeleň bude těšit nejen nás, ale i další generace místních obyvatel. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se do této akce zapojili,“ uvedl Libor Němeček.

Trvalá udržitelnost je jednou z klíčových hodnot pojišťovny MetLife. Její zaměstnanci se proto aktivně zapojují do nejrůznějších ekologických projektů a iniciativ, a to nejen v České republice, ale i v dalších zemích světa, kde MetLife působí. „Je pro nás potěšením být součástí takovýchto projektů, a přispět tak k obnově a zkrášlení české krajiny, a to nejen prostřednictvím dobrovolnické činnosti, ale také finanční podporou. Vážíme si možnosti zapojit se do smysluplných aktivit, které mají pozitivní dopad na životní prostředí a komunity, v nichž žijeme a pracujeme,“ uvedla Ivona Agarwal, Sustainability and Marketing&Comms specialistka pojišťovny MetLife v České republice a na Slovensku.

Revitalizace prostoru v Kačici probíhá již od roku 2020, kdy byl napuštěn nově vybudovaný rybník. V jeho okolí bylo vysázeno více než sto stromů a nyní se v sousedním nově vznikajícím odpočinkovém parku začalo i s výsadbou keřů, kterých tu má být celkem přes 2400.

Odhaduje se, že kompletní výsadba stromů a keřů v Kačici zabere kolem sedmi set hodin lidské práce a finančně vyjde na přibližně půl milionu korun.

Díky společnému úsilí organizace Sázíme stromy, jejích partnerů, jako je MetLife, a více než 23 tisíc dobrovolníků se za dobu existence této iniciativy podařilo v Česku vysadit 29 tisíc stromů a téměř 24 tisíc keřů, což významně přispívá k obnově a ochraně naší krajiny.

 

Výsadba - Kačice
Výsadba - Kačice
Výsadba - Kačice

O nadaci Na kole dětem

Nadační fond Josefa Zimovčáka Na kole dětem na podporu onkologicky nemocných dětí vznikl v roce 2010 jako benefiční součást sportovního projektu Na kole dětem. Cílenými aktivitami se snaží rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Svojí činností se především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí.

O společnosti Metlife

Společnost MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostřednictvím svých dceřiných a přidružených firem jednou z předních světových společností poskytujících finanční služby v oblasti pojištění, anuit, zaměstnaneckých benefitů a správy aktiv, které pomáhají individuálním i firemním zákazníkům vytvořit jistější budoucnost. Společnost MetLife byla založena v roce 1868, svoji činnost vykonává ve více než 40 zemích a zaujímá vedoucí postavení ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Asii, Evropě a na Středním východě. Další informace naleznete na adrese www.metlife.com.

MetLife v České republice

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top 10 nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. Více informací na www.metlife.cz.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Veronika Hášová
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1