Životní pojištění? K čemu je vlastně dobré a jaké si sjednat? Životní pojištění finančně ochrání vás i vaši rodinu v případě nečekaných událostí. Základní životní pojištění, ať už investiční, nebo rizikové, je vždy lepší doplnit o vybraná připojištění rizik, jako jsou např. invalidita, úraz, nemoc a jejich následky či dlouhodobý pobyt v nemocnici. Takové události jsou velkou zátěží pro rodinný rozpočet – výpadek příjmu, náklady za léčbu. Jaké pojištění si ale vybrat, aby dostatečně finančně pokrylo vaše výdaje, nebo zajistilo rodinu?

Důležité je si v první řadě říct, proč je dobré mít sjednané kvalitní pojištění a proti čemu mě může ochránit. Během života se nám mohou stát nečekané události, kterým zkrátka nepředejdeme. Ty závažnější s sebou mohou přinést nejen komplikace zdravotní, ale také finanční. A právě to je hlavní argument, proč se nechat pojistit.

Finanční příjmy a výdaje nás chtě nechtě provázejí od narození po generace ve stále stejném koloběhu. V dětství nám výdaje i příjmy hradí rodiče, ve starším věku si hledáme brigády, abychom měli i své finance, a v dospělosti jsou veškeré příjmy a výdaje už jenom na nás. Jako děti nějaké pojištění vůbec neřešíme, proč taky, ale ať už máme vlastní rodinu, nebo žijeme sami, je dobré na něj pamatovat.

Vezměme si modelový příklad, rodiče, dvě malé děti, hypotéka. Jeden větší příjem, řada výdajů. Výpadek příjmu je něco, co si nechcete představovat ani v těch nejhorších snech. Chránit se proti němu můžete životním a úrazovým pojištěním. Při jeho sjednávání je důležité projít s pojišťovacím poradcem, jaké máte potřeby a přání, jaké máte rodinné výdaje, úvěrové závazky apod. Správný poradce by si vás nejprve měl vyslechnout, poté by vám měl poradit nejvhodnější produkt a v jaké výši by měly být pojistné částky.

Pokud si uzavřete pouze rizikové životní pojištění, znamená to, že v případě vaší smrti před vypršením pojistné smlouvy, získají vaši pozůstalí plnění ve smluvené výši. V případě dožití po ukončení pojistné smlouvy ale není vyplaceno žádné plnění, produkt totiž neobsahuje investiční složku. K rizikovému životnímu pojištění se doporučuje sjednat si některé z připojištění, jako např. invaliditu, nemoc, úrazy, trvalé následky apod. V rámci jedné smlouvy si můžete připojistit i členy rodiny a děti.

Investiční životní pojištění je skoro srovnatelné z rizikovým, nabízí ale něco navíc. Jednou z hlavních výhod je právě investiční složka. Část vašich peněz z pojistné částky investujete do vybraného investičního fondu. Do investičního životního pojištění vám může přispívat i váš zaměstnavatel a lze na něj uplatnit daňovou úlevu. Konečné zhodnocení investovaných prostředků, tedy finální částky snížené o samotné pojištění, závisí na celé řadě faktorů, na investiční strategii, tu lze v průběhu trvání pojištění měnit, nebo na ekonomické situaci na finančních trzích. Rizikové životní pojištění můžete v průběhu jeho trvání kdykoli zrušit, u investičního to tak jednoduché není. Předčasné vypovězení smlouvy doprovází storno poplatky a v případě každoročního uplatňování daňového odpočtu je nutné jejich dodanění.

Pro náš modelový příklad je nejvhodnější nastavená částka pojistného krytí pro případ úmrtí i invalidity ve výši celé dlužné částky (hypotéky, půjčky apod.), ale i několika ročních příjmů, pro zajištění rodiny alespoň do doby než se děti osamostatní či partner nastoupí zpět do zaměstnání. Obecně platí, že na pojištění se vyplatí nešetřit.

Před podpisem smlouvy mějte na paměti:

  • Proč chci pojištění uzavřít?
  • Jsem ochoten a schopen dlouhodobě (v řádu desítek let) platit pojistné?
  • S vloženými finančními prostředky do investičního životního pojištění nebudu moci dlouhodobě nijak nakládat.
  • Před podpisem pojistné smlouvy si pečlivě přečtu veškerá smluvní ujednání včetně pojistných podmínek, seznámím se s náklady a poplatky, které jsou s pojistnou smlouvou spojeny, s možnými riziky, zejména pak riziky spojenými s investicemi (při investičním životním pojištěním), a porozumím všem informacím, které se týkají dané pojistné smlouvy.