Skupinové pojištění u MetLife: jak to funguje?

Skupinové pojištění stojí na principu smlouvy mezi MetLife a zaměstnavatelem, díky které všichni, případně vybraní zaměstnanci firmy, dostanou stejně účinnou ochranu, jako kdyby si své pojištění sjednávali samostatně. Bez dlouhé administrativy a přezkoumání zdravotního stavu se skupinové pojištění stává výhodnějším než sjednání jednotlivcem. Je tak originálním a neotřelým firemním benefitem.

Proti čemu mě zaměstnavatel může pojistit?

Vlastně proti úplně stejným nečekaným událostem, proti kterým se mohu u životní pojišťovny pojistit sám – s tou výhodou, že to vyjde na míň peněz. Pojistné totiž hradí zaměstnavatel a zaměstnanec z částky pojistného odvádí pouze povinné odvody (sociální, zdravotní a daň), což jej vyjde nejčastěji jen na pár desítek korun.

Jaké skupinové pojištění lze sjednat?

Životní pojištění – kdyby došlo k nehodě, při níž bych přišel o život, nebo se nemohl ze zdravotních důvodů do práce vrátit, bude má rodina finančně zajištěna.

Úrazové pojištění – když se zraním a nemohu kvůli tomu práci vykonávat, dostanu od pojišťovny potřebné prostředky, které by mi jinak mohly v případě delší rekonvalescence chybět.

Ačkoli je pojištění nabízeno přes zaměstnavatele, rozhodně neplatí, že jsou pokryty pouze úrazy na pracovišti. Pojistná ochrana funguje 24 hodin, 7 dnů v týdnu, mimo pracoviště, o víkendech, 365 dní v roce, po celém světě, což doceníme v právě začínajícím období letních dovolených.

Já už ale pojištění mám, není to tedy zbytečné?

V případě nečekané události mohu peníze čerpat jak ze svého vlastního pojištění, tak ze skupinového, poskytnutého zaměstnavatelem. Za mnohem méně peněz tak může být člověk chráněn z více zdrojů.

Jaké varianty a kombinace pojištění MetLife nabízí?

Zaměstnavatel může zvolit libovolnou kombinaci rizik, a rovněž výši pojistných částek – ty mohou být odvozeny od měsíčního příjmu zaměstnance, nebo být pro všechny zaměstnance stejné. Pokud by skupina zaměstnanců stála pouze o životní pojištění, a o úrazové nikoliv (nebo opačně, možností kombinací a výší částek je skutečně nespočet), mohou mít různé osoby a skupiny zaměstnanců svá pojištění uzpůsobená podle svých vlastních potřeb.

Zaujala vás možnost nechat se pojistit zaměstnavatelem? Neváhejte a zjistěte si, zda i vaše firma tuto možnost nabízí. Kdybyste se chtěli vy anebo váš zaměstnavatel dozvědět podrobnosti, všechny jsou na webu nebo u pojišťovacích zprostředkovatelů.